Asiel en migratie - Geen opvang meer voor asielzoekers die Dublinregels niet volgden

Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken zullen harder optreden tegen misbruik van de asielprocedure. Wie al geregistreerd of erkend is als asielzoeker in een andere Europese lidstaat, krijgt geen opvang meer. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken - beiden administraties onder minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) - zullen misbruik van de Dublinverordening strenger aanpakken. Die verordening bepaalt dat het Europese land waar de asielzoeker in kwestie het eerst is aangekomen, bevoegd is voor de behandeling van de asielaanvraag, maar wordt niet altijd gerespecteerd.

Een bepaalde groep asielzoekers trekt bijvoorbeeld alsnog naar België, ook al zijn ze in een andere Europese lidstaat al erkend. Een andere groep reist na aankomst in pakweg Italië nog door naar onze contreien, dient een asielaanvraag in en duikt zes maanden onder alvorens het opnieuw te proberen. Als een lidstaat een asielzoeker na een halfjaar niet heeft teruggestuurd naar het land waar hij of zij het eerst geregistreerd werd, wordt die lidstaat namelijk automatisch verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Fedasil zal de opvang van die beide groepen voortaan weigeren, klinkt het bij De Block.

De minister wil daarmee optreden tegen de overbelasting van de asieldiensten en het opvangnetwerk, zegt ze. "We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken." Bedoeling is om nieuwkomers die wel volgens de regels naar hier zijn gekomen, een opvangplaats te garanderen tijdens de wintermaanden.

Asielzoekers die geen opvang meer krijgen zullen wel de nodige ondersteuning krijgen als ze terug willen keren naar de EU-lidstaat waar ze al geregistreerd of erkend zijn, benadrukt het kabinet-De Block. Bovendien beoordeelt Fedasil elk geval op individuele basis, en houdt de dienst rekening met bijvoorbeeld de gezondheid van de betrokken personen, klinkt het. Er komt nog een informatiecampagne, gericht op asielzoekers, om het misbruik van de procedures verder af te raden.

Minister De Block is al een tijdje op zoek naar extra opvangcapaciteit. Door het stijgend aantal asielzoekers - hier en elders in Europa - en de lange tijd die nodig is om asielaanvragen te onderzoeken, raakt het opvangnetwerk verzadigd. Bovendien wordt het voor Fedasil, dat instaat voor de opvang, steeds moeilijker om nieuwe opvanglocaties te vinden, getuige het protest tegen geplande opvangcentra in onder meer Bilzen, Zoutleeuw en Koksijde.

bron: Belga