Arco-regeling is getorpedeerd

Arco-regeling is getorpedeerd

Waar gaat dit nu weer over?

Arco was de financiële poot van het ACW, vandaag Beweging.net, een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia. Toen de bank eind 2011 failliet ging, ging ook Arco kopje onder. Om de 800.000 Arco-coöperanten te beschermen, zette de regering toen in een ijltempo een waarborgregeling op poten. Zo zouden de getroffen coöperanten een deel van hun geld kunnen terugkrijgen.

Maar de regeling kreeg een heleboel kritiek, onder meer van de ‘gewone aandeelhouders' van Dexia. Zij vonden het niet eerlijk dat zij geen recht hadden op staatssteun en trokken naar de Raad van State. Die speelde de zaak door naar het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie.

Wat heeft het Europees Hof beslist?

Het Europees Hof heeft de staatswaarborg naar de prullenmand verwezen. Ze oordeelden dat de coöperanten geen spaarders, maar aandeelhouders zijn. Daardoor kunnen ze dus geen aanspraak maken op een spaardersvergoeding.

Hoe moet het nu verder?

Door het njet van het Hof moet de regering nu met een alternatieve oplossing op de proppen komen. Eind vorige week werd daarvoor al een Arco-task force opgericht. Dit team van experts moet zo snel mogelijk een nieuw voorstel uitwerken.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) maakt zich sterk dat er een oplossing mogelijk is waarbij de belastingbetaler niet moet opdraaien voor de kosten. Hoe die oplossing er zal uitzien, is nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2017 zal de werkgroep een regeling uitwerken. Dat zal dan worden voorgelegd aan het kernkabinet en de Arco-coöperanten.

Wat zijn de gevolgen voor de Arco-coöperanten?

Peeters hoopt dat ze in 2018 een vergoeding zullen krijgen, acht jaar na de reorganisatie van Dexia. Volgens het regeerakkoord krijgen ze hooguit 40% van hun ingelegde kapitaal terug. In totaal zou dat zo'n 600 miljoen euro kosten.