Angst voor wiskunde verbetert prestaties

Angst voor wiskunde verbetert prestaties

De studenten die deelnamen aan het onderzoek kampten allemaal met een wiskundefobie. Ze verschilden enkel in de mate waarin ze gemotiveerd waren om wiskunde te leren. De resultaten toonden aan dat een zekere angst voor wiskunde net kan helpen om wiskunde te leren, maar enkel wel als je voldoende gemotiveerd bent. De prestaties van gemotiveerde studenten zonder angst verbeterden namelijk niet. 

Foto Pixabay