Amerikaan die 45 jaar onterecht vastzat krijgt vergoeding van 1,5 miljoen dollar

Amerikaan die 45 jaar onterecht vastzat krijgt vergoeding van 1,5 miljoen dollar

De 73-jarige Richard Phillips uit Michigan in het noorden van de Verenigde Staten werd in 1972 tot levenslang veroordeeld voor een moord, maar bleef steeds voor zijn onschuld pleiten. Het gerecht verklaarde hem schuldig op basis van een getuigenis die een leugen bleek te zijn.

Phillips werd vorig jaar uiteindelijk vrijgelaten. Dat kwam door de tussenkomst van het programma 'Innocence Clinic' van de universiteit van Michigan. Daar proberen ze gerechtelijke dwalingen recht te zetten. Volgens dit programma bracht niemand die in de Verenigde Staten ten onrechte veroordeeld werd zoveel tijd achter de tralies door als Richard Phillips.

Schilderijen

Sinds zijn vrijlating leeft hij van de verkoop van schilderijen die hij in de gevangenis maakte. Sommige van zijn werken gingen voor verscheidene duizenden dollars van de hand. De ex-gedetineerde hoeft de kunstwerken weldra niet meer te verkopen, want de autoriteiten van Michigan hebben hem 1,5 miljoen dollar compensatie toegekend. "Ik ga low profile reizen en van het leven genieten", vertelde Phillips aan de lokale pers.