"Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren"

"Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren"

Vlaams minister van Onderwijs en CD&V-kopstuk Hilde Crevits trekt aan de alarmbel over de tweede generatie allochtonen in ons land. Die boekt in vergelijking met de eerste generatie amper vooruitgang "in tegenstelling tot in andere Europese landen, zoals Nederland", zegt ze in de kranten van Mediahuis. "We mogen in onze samenleving ­gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers", aldus de minister, die haar partij oproept om haar Vlaamse identiteit weer wat forser te durven benoemen. "Als de ouders zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en ze tonen ook geen bereidheid om het Nederlands te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen", aldus Crevits. Volgens haar mogen scholen explicieter een actief engagement vragen van de ouders. "Ze mogen gerust zeggen dat ze een actieve participatie verwachten, zoals aanwezig zijn op oudercontacten, de communicatie van de school opvolgen, maar ook deelnemen aan de ouderraad of helpen bij een ouderavond."

Voor Crevits, die de discussie verder wil trekken dan het onderwijs, mag de lat voor nieuwkomers stevig omhoog. "Vlamingen staan echt wel open voor anderen en tolereren veel. Omgekeerd mogen we ook de ­bereidheid verwachten om actief deel uit te maken van onze samenleving."

Het pleidooi van Crevits is ontegensprekelijk een stijlbreuk in het 'zachtere' discours van CD&V. "We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden durven te benoemen. Dat mis ik soms een beetje."

bron: Belga