Alle vakbonden houden vast aan sociaal akkoord

Alle vakbonden houden vast aan sociaal akkoord

«De regering tast het overleg op een ernstige manier aan. Zo komt de sociale vrede onvermijdelijk op de helling», klonk het gisteren bij de ACLVB. Na overleg besloot de liberale vakbond om de wijzigingen te verwerpen die de regering had aangebracht in het sociaal akkoord over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van werklozen en SWT'ers, de vroegere bruggepensioneerden.

De ACLVB plaatste vooral vraagtekens bij de toegevoegde term ‘aangepast beschikbaarheid'. «Die kan onmogelijk worden gedefinieerd en zal een bron van rechtsonzekerheid blijken», klonk het bij voorzitter Jan Vercamst (foto).

Eerder op de dag had ook het ACV uitgehaald naar die onduidelijkheid. «Niemand begrijpt wat dat betekent», sneerde voorzitter Marc Leemans na intern overleg. Anders dan het socialistische ABVV en de liberale ACLVB, zegt de christelijke vakbond niet resoluut ‘nee' tegen het regeringsvoorstel.

«Wij houden vast aan het sociaal akkoord en nemen kennis van de aanpassingen door de regering», klonk het enigszins dubbelzinnig. Leemans wil «een verantwoordelijke positie blijven innemen», maar wil wel verduidelijkingen van de regering. «Want de mensen zijn heel ongerust.»

Vanuit politieke hoek liet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weten dat hij het ACV de gevraagde duidelijkheid wil verschaffen. Eerder op de dag had coalitiepartner N-VA scherpere taal gesproken. «Als eindverantwoordelijke moet de regering sowieso vasthouden aan haar akkoord. Anders kunnen we evengoed de vakbonden het land laten besturen», opperde voorzitter Bart De Wever.

Vanochtend zit de Groep van Tien opnieuw samen. Hoewel de sociale onvrede groot is, ondernemen de vakbonden voorlopig nog geen acties. Wel houdt het ABVV vandaag vanaf 11u een al eerder geplande ‘militantenconcentratie' op het Brusselse Muntplein. De politie waarschuwt voor verkeershinder.