Akkoord over mystery calls in dienstenchequesector

Akkoord over mystery calls in dienstenchequesector

In de dienstenchequesector komen er mystery calls om mogelijke discriminatie op te sporen. Minister van Werk Philippe Muyters heeft daarover een akkoord bereikt met de sector. Dat heeft hij donderdag gezegd in het Vlaams Parlement. De mystery calls zijn sensibiliserend bedoeld, maar dienstenchequebedrijven worden wel verplicht deel te nemen. De N-VA-minister plant op korte termijn ook een bredere informatiecampagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en een geactualiseerd actieplan. Hoe ver staat het met de aanpak van de discriminatie op de arbeidsmarkt door de Vlaamse regering? In oktober 2015 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin de regering aangespoord werd het probleem aan te pakken, onder meer door extra preventie (bv. informatiecampagne) en versterkte controles door de inspectie.

Volgens minister Muyters is er de afgelopen maanden al een en ander gebeurd. Zo zit er een brede informatiecampagne in de pijplijn. Die generieke campage moet het thema van discriminatie op de werkvloer "bespreekbaar" maken. Bedoeling is ook om de meldpunten bekender te maken. Ook een actualisering van het actieplan ter bestrijding van arbeidsgerelateerde discriminatie (ABAD) is in volle voorbereiding.

Er komt ook een extra inspanning in de dienstenchequesector. Vorig jaar deed een onderzoek van het Minderhedenforum het nodige stof opwaaien. Uit dat onderzoek bleek namelijk dat 165 van 251 onderzochte poetsbedrijven in Vlaanderen gevolg verleende aan de vraag van een klant om een niet-allochtone poetshulp. Het onderzoek leverde een pittige maatschappelijke en politiek discussie op, met name over de (on)zin van het invoeren van praktijktests of 'mystery calls'.

Na herhaaldelkijk overleg is er nu een akkoord met de sector voor de organisatie van mystery calls. Die zullen georganiseerd worden vanuit de sector zelf. De bedrijven zelf worden wel verplicht deel te nemen. Die voorwaarde wordt namelijk verankerd in de erkenningsvoorwaarden. Volgens minister Muyters moet het instrument vooral sensibiliserend werken (gericht op zelfevaluatie), maar zal de inspectie wel verwittigd worden bij achtereenvolgende overtredingen. De modaliteiten voor de mystery calls worden verder uitgewerkt.

Minister Muyters wijst erop dat de sector zelf intussen ook niet heeft stilgezeten. Zo is er onder meer een anti-discriminatiebrochure opgesteld, zijn er opleidingen en vormingen georganiseerd en zijn er clausules rond niet-discriminatie opgenomen in klantencontracten.

bron: Belga