Administratieve jobs bij Brandweer Zone Antwerpen, veel meer dan enkel branden blussen

Administratieve jobs bij Brandweer Zone Antwerpen, veel meer dan enkel branden blussen

Brandweer Zone Antwerpen zoekt op korte termijn extra medewerkers om de rangen te vervoegen. In tegenstelling tot wat je denkt, moeten die niet meteen branden blussen.

“Dat klopt, werken bij de brandweer is inderdaad veel meer dan enkel dat”, vertelt Anouk De Lee, deskundige Werving & Selectie bij BZA. “Uiteraard hebben we een belangrijk operationeel gedeelte in onze organisatie, waarvan de brandweermannen een onmisbaar deel zijn. Daarnaast zijn er een tachtigtal mensen werkzaam op de verschillende administratieve en ondersteunende diensten zoals onder meer preventie, secretariaat, communicatie, personeelszaken, financiën en vorming. Deze medewerkers zorgen voor de efficiënte werking van de brandweer.”

Maatschappelijk zinvol werk

“Dit jaar hebben we reeds verschillende profielen aangeworven voor de ondersteunende diensten. Ook op korte termijn zullen er nog vacatures worden uitgeschreven, onder meer voor het secretariaat en patrimonium. Dat heeft te maken met het feit dat we nu een zelfstandige organisatie zijn. Vroeger organiseerde Stad Antwerpen de werking, maar nu doen we alles in eigen beheer.”

“Waarom je bij ons zou moeten komen werken? De brandweer heeft een zeer belangrijke maatschappelijke waarde. Het is zinvol werk. Bovendien kan je in de administratie ook veel van het operationele meepikken, wat maakt dat het hier altijd gevarieerd en boeiend werken is. Ons administratief personeel is, net zoals onze brandweerlui, onmisbaar om een correcte en snelle dienstverlening aan de burgers te kunnen bieden. Ook de moderne werkomgeving is een absolute meerwaarde.”

www.werkenbijdebrandweer.be


Cora Van Dam, 29 jaar

Coördinator secretariaat Brandweer Zone Antwerpen

Wat doe je precies?

“Ik ben verantwoordelijk voor alle medewerkers op het secretariaat. We zijn een bestuurssecretariaat maar ook een directiesecretariaat en daarnaast hebben we nog een onthaalfunctie. We ondersteunen het bestuur van de zone, zodat zij over de juiste informatie beschikken om beslissingen te kunnen nemen. We organiseren ook het secretariaat voor de directeurs Operatie, Risicobeheersing en Algemeen Beheer en we zorgen voor een hartelijk onthaal van de burgers. Onze medewerkers moeten goed kunnen samenwerken met alle partijen.”

Wat maakt je job zo leuk?

“De afwisseling maakt het werk boeiend. Brandweer Zone Antwerpen is een zeer aangename organisatie. Er gebeurt hier altijd wat en het leuke is dat je met iedereen contact hebt, van burger tot burgemeester en van brandweerman tot zonecommandant. We hebben grondige kennis van wat er in de organisatie gebeurt en moeten juist kunnen reageren in uiteenlopende situaties. Prioriteiten stellen is belangrijk waarbij het verder helpen van interne en externe klanten steeds bovenaan staat.”

Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Brandweer Zone Antwerpen.