Administratieve boetes voor wangedrag op trein en in stations

Administratieve boetes voor wangedrag op trein en in stations

Wie zich misdraagt op de trein of in en rond stations, riskeert in de toekomst een fikse administratieve boete. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een wetsontwerp goedgekeurd. Hardleerse overtreders zullen voortaan forser worden bestraft. De wettekst moet ervoor zorgen dat overtreders effectief een sanctie oplopen. Vandaag leiden overtredingen volgens Mobiliteitsminister François Bellot (MR) immers vaak tot lange, zware en dure procedures, en blijft de vervolging soms zonder resultaat. "Deze situatie zorgt voor een gevoel van straffeloosheid bij de daders en van onbegrip bij het personeel en de klanten van de Belgische spoorwegen. De regering wil hieraan een eind stellen", aldus de minister.

Net zoals bij de gemeentelijke administratieve sancties, grijpt het ontwerp terug op het principe van vaststellende en sanctionerende beambten. Die zullen deel uitmaken van het personeel van de NMBS en van infrastructuurbeheerder Infrabel. Bedoeling is dat ze daarvoor een opleiding krijgen.

Het ontwerp voorziet vier basiscategorieën van administratieve boetes met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. De minister haalt het voorbeeld aan van iemand die graffiti aanbrengt op de gebouwen of treinen, of iemand die opzettelijk de goede werking van roltrappen of liften hindert. Zij kunnen boetes van 300 tot 500 euro oplopen. Bellot merkt op dat ook spoorlopen tot de overtredingen behoort. "Spoorlopen is een belangrijke vertragingsoorzaak. Dit ontwerp is dan ook één van de antwoorden op dit toenemend verschijnsel".

Wie binnen het jaar eenzelfde overtreding begaat, riskeert een strengere sanctie. In bepaalde gevallen zal de persoon die de regels meer dan negen keer overtreden heeft tijdens een periode van twaalf maanden, vanaf de tiende overtreding binnen dezelfde termijn gestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een boete van 1.000 euro. Tegen minderjarigen kan een bemiddelingsprocedure worden opgezet.

bron: Belga