Actiedag gezondheidssector - Vakbonden eisen betere arbeidsomstandigheden in gezondheidssector

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV Puls-BBTK-ACLVB plant vandaag/donderdag over heel België acties in zowat alle ziekenhuizen. De vakbonden eisen dat de werkgevers hun afspraken nakomen die ze overeenkwamen voor het federaal sociaal akkoord van de gezondheidssector in 2017. "Na 2 jaar aan besprekingen is het genoeg geweest", aldus ACV Puls. In oktober 2017 werd het sociaal akkoord voor de federale sector van ziekenhuizen, thuisverpleging, revalidatie en andere gezondheidscentra ondertekend, maar de vakbonden en de werkgeversorganisatie slagen er maar niet in om dit om te zetten in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

"De werkgeversorganisaties ondertekenden nochtans het sociaal akkoord, maar ze blijven de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) blokkeren die nodig zijn om het akkoord op de werkvloer uit te voeren", klinkt het bij ACV Puls. De acties zijn dan ook gericht tegen de werkgeversorganisaties.

De vakbonden eisen recht op aaneensluitende vakantie, een betere planning van de dienstregeling, meer rechten voor deeltijdse werknemers, jobzekerheid voor tijdelijke contracthouders, betere loonschalen en sociale garanties bij de hervorming naar ziekenhuisnetwerken.

Mark Selleslach van ACV Puls benadrukt dat het vooral om informatiecampagnes gaat, die bijvoorbeeld in ziekenhuishallen plaatsvinden, om de werkgevers en ook de bezoekers te sensibiliseren. "Wij hopen dat de acties de ogen openen van de werkgevers", aldus Selleslach. De minimale dienstverlening wordt te allen tijde verzekerd.

De vakbonden denken eraan om verdere acties in de gezondheidssector te organiseren in november. Daarvoor werd nog geen datum vastgelegd. Er zal echter geen algemene staking in Vlaanderen plaatsvinden op 12 november, zoals dat wel het geval is aan Franstalige kant.

bron: Belga