Actie tegen pensioenhervorming kan voor hinder zorgen

Actie tegen pensioenhervorming kan voor hinder zorgen

De Lijn en TEC verwachten hinder, terwijl de MIVB zegt dat alles zoals voorzien zal rijden. Het treinverkeer zal wellicht niet of weinig verstoord zijn, al moeten reizigers rekening houden met wagons vol betogers. De NMBS zet deze keer geen extra treinen in.

Hinder moeilijk te voorspellen

Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel mensen naar de nationale betoging tegen de pensioenmaatregelen van de regering zullen komen. Op korte tijd is de betoging uitgegroeid van een regionaal tot een nationaal initiatief. Mogelijk zullen militanten niet op hun werk zijn omdat ze in Brussel meestappen, wat onder meer hinder kan veroorzaken bij het openbaar vervoer.

De Lijn waarschuwt voor mogelijke hinder in heel Vlaanderen. "Hoe groot die hinder zal zijn, is moeilijk te voorspellen en de impact kan regionaal sterk verschillen. Het lijkt erop dat de hinder het grootst zal zijn in het Gentse en het Pajottenland", zegt de Vlaamse vervoermaatschappij. De Lijn verwacht een eerste inschatting te kunnen maken rond 6u30 en zal reizigers informeren via haar website en de sociale mediakanalen.

Stakingsbereidheid het grootst in Wallonië

De Brusselse MIVB maakt zich sterk dat alle bussen, metro's en trams zullen rijden zoals voorzien, al kan verkeershinder alsnog roet in het eten gooien. Bij de Waalse vervoermaatschappij TEC zullen er wellicht wel problemen zijn. In Waals-Brabant zou 90% van de diensten verzekerd zijn, maar op andere plaatsen in Wallonië zou dat de helft of minder kunnen zijn.

Bij het spoor hoopt de NMBS de impact minimaal te houden. De maatschappij vroeg het personeel om "uit respect voor de reizigers" vooraf te verwittigen als ze afwezig zullen zijn. De socialistische spoorvakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend, maar dat was naar eigen zeggen niet met de bedoeling om het spoor plat te leggen. Veel betogers rekenen immers op de trein om in Brussel te geraken.