ABVV vreest dat Vlaamse werklozen gratis aan de slag zullen moeten

Het Vlaams ABVV is bezorgd over plannen van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters over hoe werklozen in de toekomst werkervaring zullen kunnen opdoen. "Werklozen dreigen te worden gedegradeerd tot goedkope werkkrachten", waarschuwt Caroline Copers, topvrouw van het Vlaams ABVV. Aanleiding van de ongerustheid zijn conceptnota's van de minister die de vakbond onder ogen kreeg over nieuwe vormen van werkervaring voor werklozen en de voorstellen die in de VDAB voorliggen. Daarbij komt keer op keer terug, aldus de vakbond, dat werklozen zonder vergoeding aan de slag moeten.

Zo zou, aldus Copers, het bestaand systeem van beroepsverkennende stage worden uitgebreid van een week naar een maand, en dit onbezoldigd. Idem voor de opleidingsstages: die zouden worden verlengd van het huidige systeem van zes weken naar zes maanden, eveneens onbezoldigd. De werkgever zou wel een vergoeding krijgen. Nieuw is een zes maanden durende werkervaringsstage, met een voorziene vergoeding van 200 euro.

"Dit komt heel dicht bij een systeem om mensen tot 24 maanden lang gratis te laten werken", aldus Copers. "Je degradeert mensen niet tot goedkope werkkrachten. En dat is waar men hier mee bezig is."

Ook nog steeds op tafel, aldus de vakbond, is verplicht vrijwilligerswerk voor werklozen. "Vrijwilligerswerk is per definitie onbezoldigd, en kan voor ons dus nooit opgelegd worden", argumenteert Copers.

De plannen van de minister gaan in tegen het door de sociale partners onderhandelde Banenpact, aldus nog het ABVV. Het sociaal overleg wordt genegeerd.

Het Vlaams ABVV verzet zich tegen de plannen om van gratis werken de norm te maken voor Vlaamse werklozen.

bron: Belga