ABVV plant nieuwe acties tegen regeringsbeleid

ABVV plant nieuwe acties tegen regeringsbeleid

De socialistische vakbond heeft vandaag, op een federaal bureau, besloten om nog voor het einde van het jaar nieuwe acties te voeren tegen het beleid van de regering. Een nationale actiedag kan de vorm aannemen van stakingen in sommige regio's, maar ook van een algemene staking, aldus voorzitter Robert Vertenueil. Volgens het ABVV heeft de regering-Michel enkel oor naar wat de werkgevers vragen, maar blijft ze doof voor vragen van de vakbond. Vooral de plannen van de regering om de werkloosheidsuitkeringen versneld af te bouwen en de mogelijke afbouw van de barema's zet kwaad bloed bij de socialistische vakbond.

"De vakbond kan niet werkloos blijven toekijken", aldus de ABVV-voorzitter. Hij heeft een mandaat gekregen om bij de andere vakbonden te polsen of de acties in gemeenschappelijk front gevoerd kunnen worden.

Op 2 oktober is al een actiedag gepland door de vakbonden voor waardige pensioenen.

bron: Belga