Aantal uitwisselingen via Erasmus bereikt nieuwe recordhoogte

Aantal uitwisselingen via Erasmus bereikt nieuwe recordhoogte

Erasmus biedt jongeren al meer dan drie decennia de kans een poos in een andere Europese lidstaat te studeren, maar het programma is door de jaren heen veel breder geworden. De uitwisselingsprojecten voor studenten en docenten blijven de core business, maar er is intussen ook financiering voor projecten rond jeugdorganisaties, bedrijven, vrijwilligers en sport. In totaal hebben 84.700 organisaties deelgenomen aan 22.400 projecten.

We ontvingen meer dan 10.000 jongeren

Dankzij Erasmus+ konden meer dan 400.000 studenten, stagiairs en personeelsleden uit het hoger onderwijs tijdens het academiejaar 2016-2017 een tijdje naar het buitenland. Vanuit België vertrokken 9.284 studenten en stagiairs naar het buitenland. Spanje, Frankrijk en Nederland waren de favoriete bestemmingen. Ons land ontving ook 10.712 jongeren. Daarnaast vertrokken er ruim 2.000 personeelsleden uit België, 1.641 mensen uit andere lidstaten maakten de omgekeerde beweging.

De Europese Commissie trok in 2017 2,6 miljard euro uit voor Erasmus+, eveneens een recordbedrag en een stijging met 13% tegenover 2016. Ze heeft voor Erasmus+ ook een belangrijke plaats gereserveerd in haar voorstellen voor de financiering van de Europese Unie van 2021 tot 2027. De Commissie breekt een lans voor een verdubbeling van de enveloppe tot 30 miljard euro. Daarmee hoopt ze in die periode 12 miljoen deelnemers te bereiken.