Aantal spijbelaars bereikt record

Aantal spijbelaars bereikt record

In het schooljaar 2015-2016 waren 17.505 kinderen meer dan dertig halve dagen afwezig, of 1,9% van alle leerlingen. Het deeltijds beroepsonderwijs spant de kroon met maar liefst 48,5% spijbelaars. Dat schrijven de kranten Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Betere registratie door scholen

Voor een deel is dat te verklaren omdat scholen simpelweg beter registreren. Maar er is wel degelijk meer aan de hand. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (foto) verwijst daarvoor naar het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), waaruit blijkt dat jongeren steeds vaker met complexe gedrags- en psychologische problemen te kampen hebben.

Snel CLB inschakelen

Sinds dit schooljaar moeten scholen al na vijf halve dagen afwezigheid het CLB inschakelen. Dat is het gevolg van een maatregel uit het spijbelactieplan van Crevits, dat ze twee jaar geleden voorstelde. Volgens de minister is het nu echter nog te vroeg om de effecten van dat plan in de cijfers te zien. «Voorzichtige eerste indicaties in december waren wel hoopgevend», klinkt het desalniettemin bij haar woordvoerster.