"Aan Grondwettelijk Hof om te beslissen"

"Aan Grondwettelijk Hof om te beslissen"

"Het komt nu toe aan het Grondwettelijk Hof om te beslissen over het evenwicht tussen de wettelijke milieu-eisen en de eisen met betrekking tot de bevoorradingszekerheid", zo reageert ontslagnemend minister van Energie Marie-Christine Marghem op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat Hof oordeelde vandaag dat de regering een milieueffectboordeling had moeten laten uitvoeren voor ze in 2015 de levensduur liet verlengen van kerncentrales Doel 1 en 2. Het Hof suggereert wel dat er een vrijstelling mogelijk is als er een risico bestaat dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang is en als het project een spoedeisend karakter heeft.

Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem is het nu aan het Grondwettelijk Hof om de knoop door te hakken. De MR-politica wijst erop dat ze in het kader van het regeerakkoord al een kader heeft uitgewerkt dat moet zorgen voor bevoorradingszekerheid tot 2025 en daarna, met name door de ontwikkeling van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Zij wil ook doorgaan met de uitvoeringsbesluiten voor dat mechanisme om zo vanaf 2021 de eerste aanbestedingen te kunnen lanceren die kunnen zorgen voor een vervanging van nucleaire elektriciteitsproductie.

"België moet beschikken over een productiepark dat kan werken in een duidelijk, voorbereid en robuust kader om op die manier te zorgen voor een slimme energietransitie die zowel onze engagementen op het vlak van broeikasgasreductie nakomt als onze bevoorradingszekerheid garandeert tegen de beste prijs voor burgers en bedrijven", aldus nog Marghem.

bron: Belga