"26 miljoen euro om startende Vlaamse leerkrachten te begeleiden" (Crevits)

"26 miljoen euro om startende Vlaamse leerkrachten te begeleiden" (Crevits)

De Vlaamse regering maakt vrijdag 26 miljoen euro vrij voor de begeleiding van startende leerkrachten. Die ingreep moet starters in het onderwijs beter ondersteunen en moet helpen vermijden dat jongeren uit het onderwijs worden "weggeplukt". Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Vera Celis (N-VA) en Steve Vandenberghe (sp.a). De voorbije dagen doken er opnieuw berichten op over het lerarentekort in Vlaanderen en over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Zo staan er meer dan 1.600 vacatures open in het onderwijs en zitten sommige scholen met de handen in het haar omdat ze kampen met een tekort aan leerkrachten.

Het lerarentekort in Vlaanderen is ook helemaal niet nieuw, maar dreigt de komende jaren wel nijpender te worden. Zo moet Vlaanderen tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo'n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil iets aan dat tekort doen en wil zoveel mogelijk jongeren aansporen om voor het beroep van leerkracht te kiezen.

Daarvoor herhaalde Crevits in het parlement dat ze een communicatiecampagne start om het lerarenberoep op een positieve manier in de kijker te zetten.

Daarnaast rekent de CD&V-minister erop dat de Vlaamse regering vrijdag het licht op groen zet voor een betere begeleiding van startende leerkrachten. Het gaat om een investering van 26 miljoen euro. "In tijden van grote arbeidskrapte is het risico bijzonder groot dat jongeren uit het onderwijs weggeplukt worden met beter voorwaarden. We moeten die begeleiding op de werkvloer voorzien. Daarvoor maken we vrijdag hopelijk 26 miljoen euro vrij", aldus Crevits.

bron: Belga