"250.000 vluchtelingenkinderen in Libanon gaan niet terug naar school"

"250.000 vluchtelingenkinderen in Libanon gaan niet terug naar school"

Volgens een rapport van Human Rights Watch zijn er afgelopen schooljaar 158.000 niet-Libanezen ingeschreven in de openbare scholen, 87.000 in de privé of semi-privéscholen. Meer dan de helft van de 500.000 Syrische vluchtelingenkinderen tussen 3 en 18 jaar gaat dus niet naar school in Libanon. Caritas International roept vandaag in een persbericht op tot solidariteit met de vluchtelingenkinderen in Libanon. De humanitaire organisatie wil haar werking uitbreiden en nog meer kinderen een toekomst geven, "maar daar is geld voor nodig". Als de vluchtelingenkinderen al een plaats krijgen op school, dan is de kans groot dat ze na korte tijd afhaken. En wel om diverse redenen: vele kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt, ze kampen met trauma's en stress, kunnen zich moeilijk concentreren op de leerstof en passen zich moeilijk aan hun nieuwe omgeving aan. Er is ook een taalprobleem: in Syrië krijgen de kinderen wiskunde en wetenschappen in het Arabisch; in Libanon gebeurt dit in het Frans of het Engels waardoor kinderen moeilijk kunnen volgen.

Samen met onder meer Unicef probeert Caritas er alles aan te doen om de integratie in het onderwijs vlot te laten verlopen door traumatherapie, inhaallessen, vakantiekampen en huiswerkklassen. Caritas-animatoren gaan gezinnen opzoeken in tentenkampen, ze praten met de ouders, brengen de kinderen met de bus naar school, signaleren problemen en verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde diensten. "Dit project gaat verder dan een schooldiploma", aldus Caritas. "Het gaat om het welzijn, het zelfvertrouwen, de weerbaarheid van kinderen."

bron: Belga