21 procent Belgen heeft geen vertrouwen in vaccins

21 procent Belgen heeft geen vertrouwen in vaccins

Twijfels over veiligheid in ontwikkelde landen

Het onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de ondervraagden vertrouwen stelt in de wetenschap en vaccins. Ook is het vertrouwen in wetenschappers en gezondheidswerkers groot en bestaat er een positief verband tussen het vertrouwen in vaccins en het vertrouwen in de wetenschap. Van de bevraagde ouders in 140 verschillende landen geeft 92 procent van de ouders aan dat hun kind ten minste één vaccin heeft gekregen. Vaak zijn deze vaccinaties inbegrepen bij de zorgverzekering, al is zorgverzekeringen vergelijken daarom niet minder populair.

De onderzoekers vinden een aantal opvallende meningen met betrekking tot de perceptie van veiligheid en doeltreffendheid van vaccins. 84 procent van de ondervraagden is het ermee eens dat vaccins doeltreffend zijn. Over de perceptie met betrekking tot veiligheid vinden de onderzoekers echter opvallende verschillen. Zo heeft 14 procent in West-Europa twijfels over de veiligheid. 8 procent geeft aan vaccins zelfs helemaal niet veilig te vinden. In ontwikkelingslanden houden inwoners zich hier overduidelijk minder mee bezig. In Frankrijk is het wantrouwen tegenover vaccinatie met 33 procent het hoogst. In België twijfelt 21 procent aan de veiligheid van vaccins.

Minder twijfel over doeltreffendheid vaccin

Het wantrouwen in vaccinatie lijkt toe te nemen de afgelopen jaren. De onderzoekers geloven dat dit mogelijk te maken heeft met de verspreiding van foutieve informatie via sociale media. Opmerkelijk is dat zeer veel ouders hun kinderen wel laten vaccineren, ondanks dat ze twijfelen over de veiligheid. Er bestaat een stuk minder twijfel over de doeltreffendheid van vaccins. Kind en Gezin stelt in Vlaanderen vast dat ouders regelmatig kritische vragen stellen. Toch gaat de grote meerderheid wel over tot vaccinatie en haalt België zeer hoge vaccinatiecijfers voor zo goed als alle vaccineerbare ziekten. In Franstalig België is een uitzondering te zien in de HPV-vaccinatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Franstalige landgenoten meer beïnvloed worden door argwaan uit het naburige Frankrijk.

Mogelijke oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken te bedenken voor de groeiende argwaan over de veiligheid van vaccins. De onderzoekers geven aan dat vaccins slachtoffer zijn van het eigen succes. Hierdoor zijn veel mensen al vergeten hoe ernstig sommige infectieziekten zijn. Ook groeiende argwaan tegen overheden, wantrouwen in de farmaceutische industrie en de vele mythes in de media dragen bij aan deze beweging. Als er straks een corona-vaccin is, geeft één op de vijf Belgen aan deze niet te willen.