1.300 studenten nemen deel aan verplichte ijkingstoets burgerlijk ingenieur

1.300 studenten nemen deel aan verplichte ijkingstoets burgerlijk ingenieur

"In de toets voor burgerlijk ingenieur testen we vooral wiskundige vaardigheden. Bij de kandidaten voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect wordt daarenboven nog het ruimtelijk inzicht getest", zegt professor Tinne De Laet van de eenheid Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Ook voor andere richtingen

Er schreven zich dit jaar 85% meer studenten in dan vorig jaar toen de deelname niet verplicht was. De Laet vindt het een goede zaak dat de Vlaamse regering de deelname aan de toetsen als een verplichte voorwaarde heeft gesteld voor inschrijving voor de opleidingen. "Tot 2001 hadden we aan de KU Leuven een toelatingsexamen waarvan het resultaat bepaalde of je al dan niet mocht starten. Na de afschaffing hebben we gemerkt dat de slaagcijfers snel achteruitgingen. Sinds vijf jaar organiseren we daarom vrijwillige ijkingstoetsen", aldus De Laet. "De slaagcijfers bij de 15% studenten die er niet aan deelnamen, waren echter opmerkelijk lager dan bij de anderen. We konden ze ook niet bereiken met feedback en met ons aanbod van een zomercursus van een week wiskunde. "In de twee vermelde studierichtingen haalt momenteel 40% van wie zich inschrijft het bachelordiploma niet. De KU Leuven organiseerde ook in tal van andere studierichtingen vrijwillige ijkingstoetsen.

Voorstander

Aan de universiteit van Gent is ook Bart Dhoedt, gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, voorstander van de verplichte deelname aan de ijkingstoetsen. "Het is heel goed dat studenten via dit eerste contact met de universiteit geïnformeerd worden waaraan ze willen beginnen en ook de tijd krijgen om een eventueel probleem voor de start van het academiejaar bij te werken. Studenten die het heel goed doen, krijgen op die manier een bevestiging van hun niveau", aldus Dhoedt. Hij wil echter niet meer terug naar de tijd dat enkel studenten die slaagden in een ingangsexamen de studies van burgerlijk ingenieur konden starten. "We zijn daar van afgestapt omdat we gemerkt hebben dat heel wat van de niet-geslaagde studenten toch de capaciteit hadden om te slagen."

Bron: Belga