1 jaar Antwerpse lage-emissiezone - "Helft van automobilisten weet nog steeds niet of wagen LEZ in mag"

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) heeft mobiliteitsclub VAB 2.000 Belgen laten bevragen via een onlinesteekproef. Vijf op de tien Belgische automobilisten blijken nog steeds niet te weten of ze met hun wagen een LEZ in mogen, acht op de tien geven de signalisatie een onvoldoende en slechts 42 procent is overtuigd dat de LEZ voor een betere luchtkwaliteit zorgt. VAB stelt aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor om - zoals in het Brussels Gewest - bij de voor oudere wagens verplichte jaarlijkse autokeuring op het keuringsbewijs te vermelden of en tot wanneer de wagen in kwestie steden met een LEZ binnen mag. Daarnaast zouden verkeers- en navigatie-apps een LEZ moeten aangeven, zodat gebruikers weten wanneer ze er een gaan binnenrijden.

De mobiliteitsvereniging merkt ook op dat er van maart (de eerste maand van boetes voor LEZ-overtredingen) tot november van vorig jaar 77.102 boetes werden uitgeschreven voor Belgen die foutief de Antwerpse LEZ inreden, goed voor meer dan 10 miljoen euro. De meeste boetes dateren van de eerste maanden, maar in november was er toch weer een lichte stijging, hoewel de knip in de Leien toen al een feit was en heel wat bestuurders ontmoedigde om met de wagen Antwerpen binnen te rijden.

Het aantal onwetenden blijft dus groot, stelt VAB opnieuw, en in 2020 dreigen met de geplande verstrenging van de LEZ-voorwaarden nog eens 900.000 van de huidige wagens Antwerpen niet meer binnen te mogen. Als ook die automobilisten onwetend het verbod overtreden en een zware boete krijgen, zal het draagvlak voor de LEZ afnemen, klinkt het.

bron: Belga