Een nieuwe manier om het geld van je kinderen te beheren

Een nieuwe manier om het geld van je kinderen te beheren

Dit digitale spaar- en beleggingsplatform, gecreëerd door AG Insurance, brengt kinderen en hun ouders samen rond geld door de korte en lange termijn te combineren. Wil je investeren in de toekomst van je kind? Met Yongo kan je op je eigen tempo en volgens je eigen middelen geld voor hem/haar opzijzetten via langetermijnsparen of een belegging. Een eerste betaling van minimaal € 10 op lange termijn is voldoende om je Yongo te activeren. Kies daarna zelf het bedrag en de frequentie van jouw stortingen, zonder enige verplichting. Het enige wat je hoeft te doen, is kiezen tussen langetermijnsparen en beleggen.

Twee oplossingen voor het langetermijnluik voor ouders

Met Yongo begint het investeren in de toekomst van je kind met een keuze tussen langetermijnsparen of beleggen. Yongo Moon, een verzekering van tak 21, is een vorm van sparen met een gegarandeerd minimumrendement. Wie gegarandeerd rendement zegt, zegt ook potentieel laag rendement. Yongo Star, een product van tak 23, is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Het rendement is afhankelijk van de fondsen die gekoppeld zijn aan de verzekering van je kind. Dit betekent dat je risico's neemt om een potentieel hoger rendement te proberen behalen. Deze oplossing omvat dus risico's, die echter beperkt kunnen worden door een automatisch transfermechanisme. Eén ding is zeker: of je nu kiest voor Yongo Moon of Yongo Star, je betaalt geen instapkosten en het gespaarde of belegde bedrag staat op naam van je kind, dat het vanaf 18 jaar kosteloos kan afkopen.

Tot zover het langetermijnluik van Yongo. Maar het platform biedt ook een kortetermijngedeelte dat meer gericht is op cadeaus waar je kind van droomt.

Je kind geraakt vertrouwd met geld en leert sparen

Yongo is ook toegankelijk voor kinderen op een leuke en eenvoudige manier. Via de app op hun smartphone of tablet, of vanop een pc kunnen ze met Yongo op korte termijn sparen voor hun droomcadeau. Resultaat: ze geraken vertrouwd met geld en leren het van jongs af aan te beheren. Via de Yongo-app kunnen kinderen een lijstje maken met cadeaus die ze willen en hun familie uitnodigen om hun steentje bij te dragen. In plaats van een enveloppe met biljetten of een ongewild cadeau te geven, kan het hele gezin zo veilig geld storten op de Yongo van het kind en bijdragen aan het geschenk dat hem écht blij maakt. Het kind kan op zijn beurt gemakkelijk de evolutie van zijn spaargeld volgen en zien of zijn droom binnen bereik is. Een waardevolle les over de waarde van geld… en over geduld.

Yongo - platform van AG Insurance dat individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21 met gegarandeerde rentevoet) en Yongo Star (tak 23 waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) voorstelt, evenals Yongo Dreams (kapitalisatieverrichting tak 26). Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance, die eventueel verkocht worden door een tussenpersoon, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het is noodzakelijk om de algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en de beheersreglementen door te nemen vóór de aankoop van het product. Ze zijn gratis beschikbaar op www.yongo.be.

Alle klachten m.b.t. de producten, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer customercomplaints@aginsurance.be - Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen info@ombudsman.as - Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel