Zoom-in: «De juiste persoon op de juiste plaats»

Zoom-in: «De juiste persoon op de juiste plaats»

Elise Haemers is administratief directeur van de Faculteit Letteren. «Ik ben eindverantwoordelijke voor alle ondersteunende processen binnen de Faculteit, zoals personeelsbeleid, financiën, ICTS, communicatie... Sinds de integratie in 2013 zijn we een multicampusfaculteit geworden en dat biedt een heel aantal uitdagingen. Vanuit verschillende regio's werken we aan gemeenschappelijke doelstellingen. Dit veranderingsproces kan enkel tot stand komen wanneer er een draagvlak is, een draagvlak dat wordt gecreëerd door het opbouwen van een vertrouwensband. Regelmatige overlegmomenten met en op de verschillende campussen hebben hiertoe bijgedragen. We zijn er samen in geslaagd om stap voor stap de best practices van de verschillende locaties samen te brengen.»

Open cultuur

De multicampusfaculteit biedt ook voor het personeel een aantal voordelen. Door de grootte en de veelzijdigheid van de faculteit is er meer interne mobiliteit mogelijk. «Met de juiste persoon op de juiste plaats komen expertises en competenties van medewerkers volledig tot hun recht en kunnen ze zichzelf verder ontplooien. Daarom besteden we veel aandacht aan ons personeelsbeleid. We zijn een grote organisatie met veel omgevingen, dus de carrièremogelijkheden binnen onderwijs, maar ook binnen financiën, administratie en techniek, zijn talrijk. We zoeken de meer generalistische all-round-functies, maar ook stafmedewerkers met een zeer specifieke expertise, zoals communicatie, onderzoek, onderwijs en – meer recent – educatieve technologie. Het is uiteindelijk de gezamenlijke competentie van onze medewerkers die toelaat om ook als organisatie te groeien.»

Er is echter meer nodig dan een grote waaier aan functies om de faculteit draaiende te houden. «Als leidinggevende stimuleer ik autonomie en empowerment bij medewerkers en hecht ik veel belang aan een open cultuur: een vertrouwensband is belangrijker dan hiërarchie.»

Interesse in een job bij de KU Leuven? Ontdek alle vacatures op www.kuleuvencareers.be