Werkloosheid in Brussel blijft dalen

Werkloosheid in Brussel blijft dalen

In 2019 telde Brussel gemiddeld 88.047 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds 2003. Al vijf jaar op rij zakt het aantal werkzoekenden: in 2014 telde het Gewest nog 110.336 werkzoekenden, in 2019 88.047, een daling van 20,2% in 5 jaar tijd. De gemiddelde werkloosheidsgraad bedroeg 15,7% (15,2% bij de mannen en 16,2% bij de vrouwen). In 2010 bedroeg de werkloosheidsgraad nog 20,4%.

Jongeren

Terwijl de algemene werkloosheid voor het vijfde jaar op rij afneemt, daalt de jeugdwerkloosheid al een negende jaar ononderbroken. Brussel telde in 2010 16.079 jonge werkzoekenden, in 2019 nog maar 8.479. Met een verschil van 47,3% is dat bijna een halvering. Sinds 2014 daalde de jeugdwerkloosheid met 4.953 jongeren (-36,9%).

«Sinds 2014 is de werkloosheid in het Brussels Gewest sterk beginnen te dalen, dat tonen de cijfers duidelijk aan. Dat is een goed voorteken voor dit nieuwe jaar. Ik hoop dat we blijven zoeken naar de beste oplossingen voor werkzoekenden, met extra aandacht voor de evoluerende arbeidsmarkt», aldus Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt.

Laaggeschoolden

De categorie van laaggeschoolde werkzoekenden, die geen diploma hoger middelbaar onderwijs of erkenning van een buitenlands diploma op zak hebben, daalde het sterkst. De voorbije vijf jaar nam hun aantal met 22,6% af. «Deze daling, in combinatie met de negen jaar ononderbroken daling van de jeugdwerkloosheid, toont dat ons doelgerichte beleid zijn vruchten afwerpt.

Met de Jongerengarantie bieden we een oplossing aan bijna 90% van de jonge werkzoekenden die ervoor in aanmerking komen. Onze wens voor 2020 is om nog meer oplossingen te kunnen bieden aan de werkzoekende Brusselaars. Ik denk dan in het bijzonder aan de langdurig werkzoekenden en de werkzoekenden van buitenlandse origine, voor wie de zoektocht naar werk gepaard gaat met heel wat obstakels», besluit Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.