Weekend is niet heilig voor Vlaming

Weekend is niet heilig voor Vlaming
Foto Unsplash

Ruim een op de vijf werkenden in Vlaanderen (22%) was in 2021 minstens twee zaterdagen per maand aan de slag, en ruim een op de acht (11,9%) werkte minstens twee zondagen per maand. Het Vlaamse aandeel lag (in 2020) telkens hoger dan het Waalse en het Brusselse, en ook hoger dan het EU-gemiddelde in dat jaar. Dat laatste bedroeg 21,4% voor zaterdagwerk en 11,4% voor zondagwerk. Verder is er op het vlak van weekendwerk een klein verschil tussen Vlaamse mannen en vrouwen: die laatsten werkten vorig jaar vaker op zaterdag en zondag (22,4 en 12,4%) dan mannen (22 en 11,6%).

Avond- en nachtwerk

Wat avond- en nachtwerk betreft, is de Vlaming wel minder ijverig dan de gemiddelde Europeaan. In 2020 werkte 10,9% van de Vlamingen minstens de helft van de werkdagen ’s avonds en 3% minstens de helft van de tijd ’s nachts. Voor Europa was dat respectievelijk 13 en 4,5%. Vorig jaar steeg het aandeel Vlaams avond- en nachtwerk wel naar 15,6% en 3,8%. Mannen bleken in 2021 vaker nachtbrakers: 18% werkte ’s avonds en 4,7% ’s nachts, tegenover 12,9 en 3,4% bij de vrouwen.

Thuiswerk

Ten slotte bevestigen de cijfers van Statistiek Vlaanderen ook wat intussen algemene kennis is: door de pandemie is thuiswerk in Vlaanderen steeds meer ingeburgerd. Werkte in 2019 nog 26,3% van de Vlamingen thuis, dan was dat vorig jaar 42,5%. In 2020 werkte in Vlaanderen 34,2% van de werkenden in mindere of meerdere mate thuis, tegenover een Europees gemiddelde van 21,3%. De Vlaming werkt dus beduidend meer vanuit zijn zetel en in zijn onesie dan zijn gemiddelde Europese collega. Vlaamse vrouwen (44%) werkten in 2021 iets meer thuis dan mannen (41,3%).