We praten vaker met collega’s over loon

We praten vaker met collega’s over loon
Foto Pexels

Weinig gespreksonderwerpen die op de werkvloer nog zo vaak vermeden worden dan het bedrag dat maandelijks op onze rekening verschijnt. Meer dan vier op de tien Belgische bedienden vinden het nog steeds moeilijk om over hun salaris te praten met collega’s. Ze vinden het niet professioneel (26%), denken dat het voor jaloezie zorgt (29%), of voelen zich er gewoon niet comfortabel bij om er transparant over te spreken (26%). Vrouwen (46%) zijn ook gevoelig meer weigerachtig om te praten over loon dan mannen (41,3%).

Van zij die wel over hun salaris praten met collega’s, doet 33% dat niet in concrete termen. Ze vertellen niet exact hoeveel ze verdienen, maar geven wel een bepaalde indicatie. Slechts een op de vier bedienden (24%) zegt dat hun naaste collega’s exact weten hoeveel ze verdienen.

Steeds openhartiger

Toch blijkt dat het taboe vooral bij de jongere generatie medewerkers afneemt. Zij zijn minder gereserveerd om het er transparant over te hebben. Het onderzoek toont aan dat 62,4% van de Belgische bedienden jonger dan 34 jaar openlijk over zijn of haar salaris praat met collega’s. Onder hen vertelt een op vier exact hoeveel hij of zij verdient.

Robert Half licht toe: «Ook wij merken op dat jongere werknemers het geen probleem vinden om te praten over wat er op hun loonbrief staat. Je kan je dan afvragen of dit een maatschappelijk fenomeen is waarbij het een algemene trend wordt om opener te spreken over loon over alle leeftijdsgroepen heen, of is het toch eerder leeftijdsgebonden? Dat is een interessante denkpiste, maar momenteel moeilijk te voorspellen.»

Goed idee?

«Hoewel we inderdaad merken dat de jongere generatie opener is over hun loon, is en blijft het een gevoelige zaak», klinkt het bij Robert Half. «Het kan tenslotte leiden tot misverstanden en frustraties omdat er context mist. In plaats van dat te bespreken met je collega’s, ga je voor dergelijke materie beter een open en constructief gesprek aan met je leidinggevende of HR. Zij kunnen lonen kaderen en ook perspectief geven. In elk geval is een duidelijk en eerlijk loonbeleid essentieel in elk bedrijf – zeker in de huidige markt – en is een correcte en gelijke verloning voor alle werknemers op basis van objectieve criteria primordiaal om de loonkloof te dichten.»