Wat zijn de nieuwe beroepen van de gezondheidszorg?

Wat zijn de nieuwe beroepen van de gezondheidszorg?

Door de vergrijzing van de bevolking, het stijgende aantal chronische ziekten en de verregaande specialisatie van de geneeskunde zullen de beroepen in de gezondheidssector moeten evolueren met de bedoeling om een andere vorm van zorg aan te bieden. Daardoor ontstaan ook een aantal nieuwe functies.

Casemanager

Deze zorgverlener staat de behandelende arts bij. Hij helpt hem met zowel administratieve als klinische taken. Een casemanager beheert bijvoorbeeld cases van personen met een chronische ziekte die complexe behoeften hebben. Hij heeft over het algemeen een verplegersprofiel, maar kan ook een sociaal assistent zijn.

Peerhelper

Deze persoon wordt als ervaringsdeskundige aangeworven binnen een team dat psychologische en medisch-sociale hulpverlening aanbiedt. Hij heeft geestelijke gezondheidsproblemen gehad en begeleidt patiënten bij hun revalidatie en sociale re-integratie. Deze functie – die ook naar andere domeinen dan de geestelijke gezondheidszorg kan worden uitgebreid – is nog weinig bekend in België (vooral in Wallonië), maar bestaat al in de Verenigde Staten en Canada.

Zorgcoördinator

De functie bestaat al, maar wordt de komende jaren almaar crucialer. De coördinator is goed op de hoogte van de problemen van zijn patiënten en staat in voor de coördinatie van de zorgen tussen de huisarts, het ziekenhuis en de bijstands- en verzorgingsdiensten aan huis. Hij treedt ook op als tussenpersoon tussen de zorgverleners en de instellingen.

Huisapotheker

Net als dat van de artsen, evolueert ook het apothekersberoep naar de functie van ‘huisapotheker'. Ze informeren en adviseren de patiënten. Ze zien niet alleen toe op het correcte gebruik van geneesmiddelen, maar promoten ook een gezonde levenswijze. De zorgverlener beschikt over het farmaceutische dossier van de patiënt, dat al zijn gegevens bevat. Dit is een essentiële schakel in de therapietrouw van de patiënten.

Coördinator gezondheidspromotie

Deze persoon coördineert alles wat met preventie en gezondheidspromotie te maken heeft. De functie is bedoeld om patiënten beter te informeren en te sensibiliseren en zo de ongelijkheid weg te werken.

 

De beroepen van morgen

De razendsnelle ontwikkeling van nieuwe technologieën zal nieuwe beroepen doen ontstaan, waardoor een betere gezondheidszorg mogelijk wordt. Zo krijgen chirurgen voortaan de assistentie van robots bij operaties. Morgen zullen drones ons uit de nood komen helpen en zullen zorgverleners ze bedienen. ‘Ontwikkelaars van de mens' zullen gebruikmaken van 3D-printers om weefsels en organen te maken. Binnen enkele jaren komen er misschien specialisten in levensduurverlenging, of andersom euthanasiespecialisten.Ook zorgverleners gespecialiseerd in ethische kwesties rond genetische programmering zullen hun opmars maken. Deze boeiende beroepen zullen de aula's ongetwijfeld doen vollopen.