Vlaamse overheid: «?We willen de samenleving weerspiegelen?»

Vlaamse overheid: «?We willen de samenleving weerspiegelen?»

«De Vlaamse overheid wil graag een weerspiegeling zijn van de samenleving. De functies zijn inhoudelijk heel uiteenlopend en ook de samenstelling van de teams is divers: jong, oud, man, vrouw, transgender, buitenlandse herkomst… het gaat om talenten. De dienst Diversiteitsbeleid neemt initiatieven om het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te ondersteunen», zegt Diversiteitsambtenaar Michiel Trippas.

«Heel wat mensen kunnen bij ons tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Een dag van thuis werken is niet alleen goed voor de collega die even niet in het dagdagelijks geroezemoes van de bureau wil werken, maar ook voor de collega die werk en privé beter op elkaar wil afstemmen of de collega die omwille van een beperking lang onderweg is naar kantoor. Voor sommige personeelsleden gaan we nog een stap verder en zorgen we voor specifieke maatregelen in het kader van ons diversiteitsbeleid. Zo zorgen we ervoor dat personeelsleden, maar ook stagiairs die taaldrempels hebben, hun basiskennis van het Nederlands kunnen aanscherpen met extra taallessen of een taalbuddy en dat de werkomgeving waarin ze werken (taal)toegankelijk is. Ook voor personen met een beperking vertrekken we vanuit het principe dat we als werkgever het nodige voorzien zodat het personeelslid zijn/haar job kan doen. Dat kan door een extra groot scherm, een aangepaste stoel, maar ook jobcoaching of jobcaft trajecten op teamniveau. We zijn er echt van overtuigd dat diverse teams een meerwaarde zijn voor elke organisatie en zetten dit extra in de verf met diverse interne campagnes.»

Uitdagingen

De Vlaamse overheid zet ook sterk in op het aanwerven van jongeren. Schoolverlaters en stagiairs zijn meer dan welkom. «De perceptie bij sommige doelgroepen is dat de overheid vrij saai en niet flexibel is, maar dat beeld klopt niet. Het is een dynamische omgeving waar gewerkt wordt aan maatschappelijk relevante thema's zoals mobiliteit, gezondheid, onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld heel aantrekkelijke IT-functies en profielen voor ingenieurs, wat misschien te weinig gekend is. Diversiteit is heel belangrijk, er zit enorm veel potentieel en winst in.»

Marleen Billen

themaspecialist diversiteit, afdeling HR, VDAB (57 jaar)

«Zowat 15 jaar geleden kreeg ik een ernstig herseninfarct, ik moest alles opnieuw leren zoals spreken en stappen. Via het reïntegratiebeleid kon ik in 2017 opnieuw starten. Ik was daarvoor consulente en gaf les. Dat kon ik niet meer, nu werk ik deeltijds aan het thema diversiteit. Het was zwaar om terug aan het arbeidsritme te wennen. Het was ook moeilijk om alle nieuwigheden bij de VDAB te leren kennen. Gelukkig vingen verschillende collega's me goed op. De samenwerking tussen de stafmedewerker HRM diversiteit en mezelf loopt goed want wij zitten op dezelfde golflengte. Wel was het zoeken naar een gepaste invulling van mijn job want bijvoorbeeld tijdsdruk kan ik moeilijk aan. Toen ik na mijn infarct thuis was, deed ik vrijwilligerswerk bij GRIP vzw, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. Daar kreeg ik de mogelijkheid om weer voor grote groepen te leren spreken, wat ik vroeger totaal in de vingers had. Diversiteit zie ik heel breed: genderidentiteit, handicap, leeftijd, afkomst, scholing… Vanuit mijn expertise en als ervaringsdeskundige draag ik ook bij aan verschillende personeelsnetwerken van de dienst Diversiteitsbeleid. Ik ben heel blij dat ik opnieuw aan het werk ben!»

Rebekka Veeckman

communicatieverantwoordelijke Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij (41 jaar)

«Drie jaar geleden kreeg ik last van extreme slapeloosheid. Ik kon nachtenlang na elkaar niet slapen, hoe hard ik dat ook probeerde. Door het enorme slaapgebrek begon ik versneld te denken en namen mijn emoties de overhand. Gelukkig kon ik snel weer aan het werk. Ik ben bij mijn terugkeer direct open geweest over wat me was overkomen. Om te voorkomen dat mijn lichaam opnieuw in overdrive zou gaan, heb ik op het werk een integratieprotocol laten opmaken. Daardoor kan ik in een cockpit werken. Zo kan ik me goed concentreren en heb ik minder last van stress. Landschapskantoren zijn niet altijd ideaal en zeker niet als je prikkelgevoelig bent. Ik ben dus heel blij dat het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid ervoor zorgt dat ik in optimale omstandigheden aan de slag kan blijven. Mijn job als communicatieverantwoordelijke is soms hectisch, maar op mijn lijf geschreven. Ik doe hem dus heel graag.»

Zoek een vacature die bij je past op www.vlaanderen.be/vacatures.