Vijf soft skills om te trainen

Vijf soft skills om te trainen

1. Communicatieskills

Dit is allicht de meest belangrijke skill om aan te leren, maar ook de meest uitdagende. Bij communicatievaardigheden gaat het niet enkel om wat je zegt, maar ook je lichaamstaal, gezichtsexpressie en intonatie. Als je goed kunt communiceren, kan je jouw boodschap helder en beknopt overbrengen, kan je op een constructieve manier een gesprek aangaan en ben je bovendien ook in staat om goed te luisteren. Heldere communicatie kan doorgaans conflicten en misverstanden vermijden en leidt tot duurzame sociale contacten op de werkvloer en in je netwerk.

2. Probleemoplossend denken

Creativiteit is in zekere zin aangeboren: voor de een voelt het natuurlijker aan om ‘out of the box’ te denken dan voor de ander. Maar probleemoplossend denken staat of valt niet enkel met een creatief stel hersenen. Het gaat ook over goed kunnen plannen, kennis, een sterk inschattingsvermogen van de gevolgen van een keuze en een portie lef. Geen enkele job bestaat zonder problemen, dus het vermogen om nette antwoorden te vinden op complexe problemen is een niet te onderschatten vaardigheid.

3. Optimisme

Een bedrijf heeft maar weinig baat bij werknemers die in zak en as zitten wanneer een meeting in het honderd loopt. Niets is zo aanstekelijk op een werkvloer dan iemand die in iedere tegenslag een kans ziet om te groeien, iemand die vriendelijk is en zijn of haar collega’s motiveert. De cohesie van een team hangt in veel gevallen af van mensen die de hoop en moed erin houden. En het is daadwerkelijk een skill: pessimisme is de gemakkelijke weg. Optimisten kunnen vechten tegen een buikgevoel dat zegt dat het niet goed komt, en die energie gebruiken om een situatie om te buigen tot iets goed.

4. Zelfkennis

Net zoals in je privéleven, is het op de werkvloer van cruciaal belang dat je jouw sterke en zwakke punten kent. Jezelf kennen en begrijpen, helpt om te analyseren bij jezelf waarom je bepaalde situaties moeilijk vindt en hoe je stressvolle situaties kunt ontmijnen. Echt luisteren naar de feedback van leidinggevenden kan een eerste stap zijn om in de toekomst conflicten op de werkvloer te vermijden.

5. Werken in team

Als je in een team werkt, moet je al jouw soft skills in één keer kunnen inzetten: communicatie, zelfkennis, besluitvaardigheid, luistervaardigheid maar ook je bereidheid om te leren van anderen en te kunnen loslaten wanneer een keuze gemaakt is die jou niet helemaal zint. Toch zijn er ook specifieke aspecten van werken in team waarbij training kan helpen: denk bijvoorbeeld aan je rol kennen in een team en delegeren.