SOS omscholing: waar begin je?

SOS omscholing: waar begin je?
Foto Pexels

Begin niet onbezonnen

Het is vaak gemakkelijker om te weten wat voor job je niet wil, dan wat je wel wil. Een brainstormsessie achter je computer kan je al op weg helpen, maar in de meeste gevallen is het geen slecht idee om loopbaanbegeleiding te nemen. Die begeleider kan je houvast bieden en je helpen om je sterktes, talenten en noden te ontdekken. Op die manier kan je beginnen te zoeken naar de job of sector die echt bij jou past. Je kan steeds aankloppen bij VDAB met vragen over loopbaancentra en -trajecten.

Financiële steun

Bij omscholing denk je al snel aan de zogenaamde hard skills, namelijk kennis en vaardigheden, die bijgewerkt moeten worden. De meeste jobs vereisen nu eenmaal vakspecifieke kennis. In dat geval moet je dus opnieuw naar de schoolbanken. Maar het aanscherpen van die skills hoeft niet noodzakelijk tot een financiële kater te leiden. Zo biedt VDAB bijvoorbeeld voor bepaalde jobs in IT of in de zorg studies aan die rechtsreeks leiden naar een knelpuntberoep. Tijdens die opleidingen kan je vaak ook je werkloosheidsuitkering behouden. Daarbovenop voorziet de Vlaamse overheid tal van financiële duwtjes in de rug om die omscholing mogelijk te maken: van opleidingsverlof tot opleidingskrediet. De VDAB helpt je op weg om te bekijken voor welke premie je in aanmerking komt.

Soft skills

Kijk ook naar de vaardigheden die je al hebt. En dan hoef je niet alleen te denken aan je ‘harde’ skills, maar ook je soft skills, je zachte persoonlijke vaardigheden. Onder meer werken in team, organisatievaardigheden, kritisch en probleemoplossend denken, leiderschap, luisteren en klantvriendelijkheid vallen daaronder. Het zijn de skills die het moeilijkst aan te leren zijn, maar vaak het meest gewaardeerd worden. Speel die talenten dus ook uit als je op zoek gaat naar een compleet nieuwe job. Als je een job had in marketing, was je allicht goed in communiceren, was je klantgericht en moest je ook wel wat kunnen plannen. Dat zijn vaardigheden die je ook in de verf kan zetten als je vervolgens solliciteert voor bijvoorbeeld een job in de hr-sector die gelijkaardige vaardigheden vergt.