Meer vacatures, minder jobs?

Meer vacatures, minder jobs?
Foto Unsplash

De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht, zorgde ervoor dat de arbeidsmarkt in een soort sluimermodus terechtkwam. Er werd minder gesolliciteerd en gerekruteerd en bedrijven waren eerder bezig met overleven in plaats van groeien. Tot vorig jaar: toen duwden bedrijven massaal de ‘fast forward’-knop in en begonnen ze weer te groeien. De zoektocht naar nieuw talent was ingezet en vacatures schoten als paddenstoelen uit de grond.

«Die stijgende trend laat duidelijk zien dat bedrijven weer focussen op hun groei. De economie leeft weer op en bedrijven zoeken nu geschikte kandidaten in een zeer competitieve markt. Dat zorgt ervoor dat de war for talent zich in 2022 heel sterk en duidelijk zal verderzetten», klinkt het bij Robert Half.

Ouderen en vrouwen

Ondanks het feit dat de arbeidsmarkt zich stilaan weer herstelt en er dus een pak meer vacatures zijn dan eind vorig jaar, vindt maar liefst een op de drie Belgische bedienden het moeilijker om een geschikte job te vinden dan voor de pandemie. Zij hebben de indruk dat er slechts weinig vacatures zijn (43,9%), dat de vacatures niet aansluiten bij hun vaardigheden of kwalificaties (21%) of dat de algemene loonvoorwaarden zijn verslechterd in vergelijking met voor de pandemie (25,9%).

Opvallend is dat het vooral vrouwen zijn die vinden dat het huidige aanbod aan vacatures vaardigheden vereist waarover zij niet beschikken (25,6% vrouwen tegenover 14,9% mannen). 37,5% van de 55-plussers vindt dan weer dat jongeren het voordeel hebben dat ze veel meer digitaal geschoold zijn, een troef op veel vacatures.

Specialisatie

Bij Robert Half noemen ze die discrepantie merkwaardig, maar ze nuanceren ook : «We merken wel dat er, ondanks de veelheid aan vacatures, ook heel veel specifieke vacatures zijn die zich richten op gespecialiseerde profielen en daardoor moeilijker ingevuld raken. Voor meer algemene jobs zijn er natuurlijk ook meer kandidaten in de running, waardoor er op het einde van de rit ook meer kandidaten naast de job zullen grijpen.»

Daarnaast halen ze ook de hoge verwachtingen van zowel de kandidaten als de werkgevers aan, wat volgens hen bijdraagt aan de perceptie dat het moeilijker is om een geschikte job te vinden: «Zowel voor werknemer als werkgever kan het opportuun zijn om de verwachtingen bij te stellen. Ontbreken bepaalde skills? Die kan je misschien wel aanleren ‘on the job’. En is het loonvoorstel niet naar behoren? Kijk dan eens verder dan enkel het salaris. De potentiële werkgever biedt misschien wel veel andere voordelen aan.»