Jobdebat: Elk bedrijf is vandaag een IT-bedrijf

Jobdebat: Elk bedrijf is vandaag een IT-bedrijf

Ook in 2015 bent u als IT-er gegeerd op de arbeidsmarkt. Volgens Agoria staan er bijna 14.000 vacatures open. Metro organiseerde een debat met vijf bedrijven die samen meer dan 220 jobs voor IT-profielen hebben openstaan: Telenet, STIB-MIVB, AG Insurance, Sibelga en ING België.

Bent u een Java- of .NET-ontwikkelaar, een informatica-architect, business ICT analist of hebt u een ander IT-profiel? Weet dat u gegeerd bent op de arbeidsmarkt. Bedrijven worden altijd maar meer software-gedreven. Hierdoor wordt elk bedrijf in realiteit een IT-bedrijf, met vaak heel stevige departementen. En opvallend! Hierin vinden soms ook IT-gepassioneerden zonder een specifieke opleiding een plaats.

IT-kennis is belangrijk. Uw potentieel en leergierigheid nog belangrijker. Dat blijkt aan de debattafel van Metro. Mieke Buyle en Pieter Bedert van AG Insurance, Pierre-André Rulmont van STIB-MIVB, Sophie Vanderputten van ING België, Frédéric Mallefait en Phallyne Tiv van Sibelga en Margot Vonckx van Telenet zijn vaak op zoek naar polyvalente mensen die verschillende onderwerpen aankunnen, of die het potentieel hebben zich te ontwikkelen.

We leggen hen vandaag twee stellingen voor rond IT-ers. Morgen twee nieuwe stellingen.

Stelling: “Een IT-bedrijf wordt door IT'ers vaak als aantrekkelijker aanzien dan de openbare instellingen.”

Bij een IT-bedrijf is het duidelijk. Zij hebben nood aan computerwonders. En IT-ers weten dat ze er terechtkunnen. Bij andere bedrijven is het vaak minder duidelijk dat ze een stevig IT-departement hebben. “We zijn volop bezig met boeiende projecten zoals het opstellen van een klantgerichte organisatie en een CRM-tool of nog, tools voor Mobile Workforce Management. Hierin zijn we een bedrijf dat voortdurend evolueert. Totaal niet te vergelijken met bepaalde openbare instellingen die sowieso minder dynamisch zijn en werken met verouderde technologieën”, zegt Frédéric Mallefait, verantwoordelijke van de dienst customer & support processes bij Sibelga.

“Welke dimensie de technologische evolutie aanneemt in de bankensector is nog niet voldoende gekend”, onderstreept Sophie Vanderputten, recruitment manager IT Services bij ING België. “Zo realiseren professionele IT-ers zich vandaag niet dat we interessante projecten hebben lopen en met de laatste technologie werken.”

Eens mensen in dienst zijn, zien de nieuwe medewerkers wel welke impact hun realisaties hebben. “Die mensen zien de toegevoegde waarde van hun werk”, zegt Sophie Vanderputten van ING België. “Bijvoorbeeld de online applicaties en mobiele bankieren. Het intensieve gebruik en positieve appreciatie door duizenden klanten werkt zeer motiverend.”

Volgens Pierre-André Rulmont, vice president information systems bij STIB-MIVB is dit effect nog groter wanneer ze ook intern erkenning genieten. “En dan praten we nog niet over mensen die geïnteresseerd zijn in een job in de publieke sector door hun ervaringen in de meer onvoorspelbare privésector. We krijgen 50-ers bij ons die graag bij ons in dienst komen, geen probleem hebben om minder te verdienen en hun bedrijfswagen opgeven. Dit is fantastisch voor ons. Zij brengen enorm veel ervaring mee en zijn heel loyaal naar hun werkgever.”

Stelling: “Bedrijven hebben liever jonge schoolverlaters waarvoor ze investeren in training, dan ervaren professionals.”

Alle bedrijven rond de tafel rekruteren zowel jongeren als ervaren IT-ers. “Wel is het zo dat de rekruteringskanalen van jongeren beter beheersbaar zijn voor ons”, zegt Pieter Bedert, manager IS transformation & technology bij AG Insurance. “Er worden beurzen georganiseerd, ze komen op hetzelfde ogenblik op de arbeidsmarkt. Het is dan ook gemakkelijker hierop te focussen, speciale acties te doen en ze te overtuigen. Voor ervaren profielen gebruiken we de meer klassieke kanalen zoals jobsites, sociale media en rekruteringscampagnes naar het grote publiek.”

“Dat weinig jongeren interesse tonen in technische studies helpt ons niet bij het rekruteren”, zegt Pierre-André Rulmont van STIB-MIVB. “Jongeren zitten wel de hele dag op Facebook, liken elkaar… maar dit heeft niets met technologie te maken. De meesten kennen zelfs niet de basisconcepten die hun favoriete applicaties doen werken.” Dit zou volgens de bedrijven al in het secundair mogen, bijvoorbeeld via het CoderDojo-project waarin vrijwilligers workshops organiseren voor 6 tot 17-jarigen.

“Zo hebben we laatst in november het evenement “Devoxx4kids” georganiseerd in onze hoofdzetel. Via verschillende thema-ateliers hebben we niet minder dan 140 kinderen van onze medewerkers laten kennismaken met het programmeren. Het succes was zo groot dat we weldra een tweede sessie intern zullen organiseren”, zegt Sophie Vanderputten van ING België. “Een ander project dat ons nauw aan het hart ligt, is de Hackathon die we binnenkort in maart opnieuw organiseren. We laten er tijdens een weekend informaticastudenten vrij om hun talenten te laten zien, en hun visie te geven op de bank van morgen. We hebben het getiteld: SYTYCC - So You Think You Can Code.”

“Een gezonde mix tussen jong en meer ervaren is belangrijk om bepaalde projecten met een andere visie te bekijken”, zegt Margot Vonckx, senior recruitment officer bij Telenet. De oudere kracht brengt ervaring mee uit eerdere projecten. De jongere heeft vaak vooraf een beeld van zijn job en bedrijfsleven dat haaks staat op de realiteit. Zijn verwachtingen liggen anders. Daarom zou ik meer stages willen, of thesissen gekoppeld aan ervaring opdoen in een bedrijf.”

“Bij Sibelga zijn informatici van alle leeftijden hartelijk welkom. Ervaren profielen vormen net door hun ondervinding en expertise een meerwaarde. Juniors zorgen dan weer voor een frisse blik en een kritisch oog. Zonder dat evenwicht kan je niet evolueren”, beaamt Phallyne Tiv, expert recruitement & selection.

Past u als IT-er in één van deze jobs?

AG Insurance is marktleider in de Belgische verzekeringssector. 1 Belg op 3 is er klant.

 • IT-departement: ongeveer 600 mensen
 • Zoeken momenteel in 2015: 20 tot 30 IT-ers. In 2014 werden 25 IT-ers aangeworven.
 • Welke profielen? Schoolverlaters en ervaren profielen.
 • Hoe solliciteren? http://jobs.aginsurance.be

STIB-MIVB kent al jaren een continue groei. Er wordt voortdurend gewerkt aan uitbreiding en modernisering.

 • IT-departement: 260 mensen vandaag
 • Zoeken momenteel in 2015: 50 IT-ers. 20 nieuwe functies en 30 voor het vervangen van externe consultants
 • Welke profielen? verschillende IT-profielen waaronder analysten, systeemengineers, solution experts, architecten,...
 • Hoe solliciteren? jobs.mivb.be (FR: jobs.stib.be)

ING BELGIË heeft als bank een van de grootste IT-afdelingen van ons land. Continuë innovatie, gebaseerd op de Agile-werkmethode, staat centraal.

 • IT-departement: ongeveer 1300 IT-ers
 • Zoeken momenteel in 2015: 100 nieuwe IT-ers, net zoals in 2014. Eveneens 100 via interne mobiliteit.
 • Welke profielen? verschillende IT-profielen waaronder analysten, systeemengineers, ontwikkelaars, architecten,...
 • Hoe solliciteren? www.ing.jobs

Sibelga beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk in Brussel. Het bedrijf staat voor grote uitdagingen zoals de slimme meters of de gedecentraliseerde energieproductie.

 • IT-departement: 100 IT-ers, en 100 externe partners
 • Zoeken momenteel in 2015: 15 tot 20 IT-ers
 • Welke profielen? IT analysts, business process analysts, architecten, system analysts en .NET analysts.
 • Hoe solliciteren? www.sibelga.be/jobs

Telenet staat voor de grootste uitbreiding van zijn netwerk ooit, en innoveert in een snelveranderende sector.

 • IT-departement? 180 IT-ers momenteel
 • Hoeveel vacatures? 20
 • Welke profielen? verschillende IT-profielen waaronder analysten, systeemengineers, solution experts, architecten,...
 • Hoe solliciteren? http://jobs.telenet.be

Hans Hermans