Flexibiliteit wordt doorslaggevend om talent aan te trekken

Flexibiliteit wordt doorslaggevend om talent aan te trekken

In een recente enquête van Robert Half werden 1.500 managers ondervraagd, waaronder 300 in België. Drie op de tien van de ondervraagde Belgische managers gaf aan dat ze zich in de toekomst meer zullen inspannen om flexibel te zijn, vooral in administratieve en IT-functies. Zo'n 17% gaf aan dat het behoud van talent hun grootste zorg is.

«Hoewel het salaris de voornaamste stimulans blijft voor werkgevers, staan telewerken, flexibele werktijden en zowat alle voordelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven bovenaan de lijst van nieuwe verwachtingen van de sollicitanten. Een bedrijf dat geen duidelijke strategie heeft op dit gebied, riskeert het beste talent te mislopen», verduidelijkt Jeroen Diels, Directeur van Robert Half.

De verwachtingen van de kandidaten zijn hooggespannen. Velen hopen dat hun werkgevers de mogelijkheden om het werk flexibeler te maken, initieel opgestart door de crisis, ook in 2021 zullen blijven aanbieden. Voor bijna 30% van de Belgische bedrijven zal telewerken in de toekomst de norm blijven, wat een positief signaal is voor de werknemers. Ongeveer 36% van de werkgevers heeft al financiële steun ingesteld om thuiswerken te compenseren.

Concurrentie lonkt

De bezorgdheid van de werkgevers over het vertrek van hun topwerknemers is terecht: volgens Robert Half zijn 40% van de Belgische werkgevers er zich van bewust dat hun werknemers momenteel een hoge werkdruk ervaren en soms op de rand van een burn-out verkeren. Een derde van hen vreest dat dit kan leiden tot het verlies van talent. Het kan zijn dat werknemers verleid worden door de concurrentie en dat het door krappere loonmarges moeilijker zal worden om ze te behouden.

In deze context komt flexibiliteit naar voor als een nieuwe hefboom tijdens onderhandelingen tussen kandidaten en bedrijven. Een beleid van flexibiliteit dat werknemers in staat stelt hun werkdag of -week naar eigen inzicht te organiseren, begint vorm te krijgen. Sommige managers staan ook open voor gecomprimeerde werkweken en permanente parttimemaatregelen.

Telewerk en flexibele uren steeds belangrijker

Onder de Belgische werknemers zijn de maatregelen met betrekking tot flexibele werktijden en de mogelijkheid om regelmatig te telewerken, de meest gewaardeerde criteria. Dit nieuwe beleid zorgt ervoor dat werknemers meer voldoening, meer motivatie en dus een hogere productiviteit ervaren. Wanneer deze maatregelen efficiënt worden toegepast, ontstaat er een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

In deze periode van ingrijpende verandering worden werknemers ook door andere vormen van flexibiliteit aangetrokken: de invoering van de 4-daagse werkweek of de ‘gecomprimeerde week' (langere dagen met uren verspreid over 4 dagen), de mogelijkheid om in het buitenland te telewerken en coworkingruimtes ter beschikking stellen. Hoewel deze maatregelen het potentieel hebben om de meest veeleisende talenten aan te trekken, zijn ze nog zeldzaam in ons land. Ook de concepten van onbeperkt verlof of 5-uren dagen zijn in België voorlopig nog utopisch, maar zijn natuurlijk wel zeer interessant om over te onderhandelen.