Employer branding, een efficiënte tool om de ideale kandidaat aan te werven

Employer branding, een efficiënte tool om de ideale kandidaat aan te werven

De juiste M/V/X matchen met de juiste vacature? En die M/V/X daar dan ook kunnen houden? Meer en meer bedrijven zien in hoe belangrijk het is om hun identiteit en waarden als werkgever uit te dragen, wanneer het gaat over aanwervingen en personeelsbehoud. Die gerichte communicatie wordt Employer Branding genoemd, een skill die wordt toevertrouwd aan gespecialiseerde reclamebureaus zoals PH 410. Dat communicatiebureau sleepte onlangs de award voor ‘Best employer branding agency' in de wacht.

Hervé Renard, dit is niet de eerste award voor PH 410?

Hervé Renard, General Manager van PH 410: «Ons engagement en onze expertise zijn al meermaals beloond, ja. Maar voor ons is de échte beloning de tevredenheid van onze klanten over de resultaten van de Employer Branding-campagnes die we samen met hen ontwikkelen.»

Hoe gaan jullie te werk?

HR: «Onze rol is aan kandidaten de identiteit te onthullen van de werkgever die schuilgaat achter een bedrijf. We zetten de waarden van de onderneming in de verf, en de inspanningen en investeringen die ze levert om het welzijn en de ontwikkeling van haar werknemers te bevorderen. Het uiteindelijke doel is kandidaten te sensibiliseren en zin te geven om te solliciteren voor een job die past bij hun motivatie. Het is dus belangrijk hun professionele en persoonlijke verwachtingen te analyseren en te checken of die matchen met wat de werkgever te bieden heeft. Veel bedrijven hebben een heel beleid opgezet om hun werknemers te verwelkomen, te begeleiden, te motiveren, op te leiden en voor hun welzijn te zorgen. Maar helaas gebeurt dat al te vaak in alle discretie. Het is de missie van PH 410 om deze HR-identiteit, inspanningen, beloften en engagementen in de verf te zetten via een Employer Branding-strategie op maat van de doelstellingen en middelen van de werkgever.»

Wat is de geheime PH 410-formule?

HR: «Een nauwe samenwerking tussen het agentschap en het HR-team, en de steun van de directie zijn van fundamenteel belang. Goed begrijpen wat hun behoeften en verwachtingen zijn, en wat zij zien als de ideale kandidaat die kan bloeien in hun bedrijf en het beste van zichzelf zal geven.»

En werkt dat?

HR: «Een van onze laatste campagnes is daar een duidelijk bewijs van. Voor TUC RAIL, een werkgever die weinig bekend is bij het grote publiek, hebben we een externe en interne communicatiecampagne opgezet om zijn waarden, HR-visie en HR-beleid voor professioneel welzijn te bevestigen. Door middel van krachtige media zoals Metro en doelgerichte web- en social mediastrategieën hebben we opmerkelijke resultaten geboekt, waar TUC RAIL heel blij mee was.»