Elf ziekenhuisnetwerken klaar voor regionale samenwerking

Elf ziekenhuisnetwerken klaar voor regionale samenwerking

Vlaanderen telt 55 ziekenhuizen, verspreid over 105 ziekenhuiscampussen. Het zorgstrategisch plan van minister Vandeurzen heeft als doel dat ziekenhuizen niet langer alle zorg aanbieden, maar dat er een verdeling komt van toegankelijke basisziekenhuizen en ziekenhuizen met gespecialiseerde of supergespecialiseerde zorg. Daarbij moeten netwerken van ziekenhuizen het levenslicht zien. In juli lanceerde de minister een oproep richting ziekenhuizen om zich in te schrijven voor een pilootfase in het traject naar een regionale zorgstrategische planning. Ze moesten zich daarvoor gegroepeerd kandidaat stellen, net om ervoor te zorgen dat het aanbod van de ziekenhuizen beter aansluit op de behoeften binnen een zorggebied.

Dertien samenwerkingsinitiatieven hebben zich kandidaat gesteld om zo'n regionaal zorgplan op te stellen. Samen bestrijken ze het volledige Vlaamse grondgebied. In eerste instantie werden er elf voor uitvoering aangenomen. Voor de regio Gent/Zuid-Oost-Vlaanderen werd met de ziekenhuizen een akkoord bereikt over de concrete aanpak, zodat ook deze regio kan aansluiten bij de oefening.