Een relatie op het werk: wat nu?

Een relatie op het werk: wat nu?
Foto Unsplash

1. Een liefdesrelatie mag

Allereerst: een werkgever kan een liefdesrelatie niet verbieden. «Iedereen heeft namelijk recht op een privéleven en liefdesrelaties maken daar deel van uit,» zegt Mairy.

2. Werkgever inlichten

Wanneer twee rechtstreekse collega's van dezelfde afdeling een liefdesrelatie hebben, zijn zij uiteraard niet verplicht hun werkgever daarvan op de hoogte te brengen. «Dat is een privéaangelegenheid, maar let op, er is wel nuance», waarschuwt Mairy. «Ook al is het voor een koppel niet verboden om samen te werken, die relatie mag niet leiden tot belangenconflicten of bepaalde misbruiken. Om dat soort situaties te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke regels te hebben die door iedereen in de onderneming gekend zijn.»

3. Veranderen van team

Als de werkgever op de hoogte is van de liefdesrelatie tussen twee rechtstreekse collega's, zou hij een van hen kunnen voorstellen om van team te veranderen, zeker als er sprake is van een belangenconflict of een potentieel belangenconflict. «Maar die wijziging mag natuurlijk geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer. Zoiets moet altijd gebeuren in onderling overleg tussen de medewerkers en de werkgever. Het is belangrijk dat dit soort situaties van geval tot geval worden bekeken en dat de dialoog tussen de verschillende partijen wordt aangemoedigd, zodat iedereen het juiste evenwicht vindt», aldus Mairy.

4. Belangenconflicten

Wanneer een liefdesrelatie echter een invloed heeft op de goede werking van het team of de onderneming, heeft de werkgever het recht (en zelfs de plicht) om in te grijpen. «Het is uiteraard niet de bedoeling dat een werknemer 'bevoordeeld' wordt vanwege de liefdesrelatie die hij of zij heeft», legt Mairy uit. «Het is dan ook volstrekt ondenkbaar dat een manager bijvoorbeeld een bonus of promotie toekent aan de werknemer met wie hij of zij een intieme relatie heeft, zonder dat daar een geldige en objectieve reden voor is.»

5. Mistoestanden voorkomen

Om alle mogelijke mistoestanden te vermijden, is het belangrijk dat er een duidelijk arbeidsreglement is. «In dat reglement moet worden herinnerd aan de regels van het gezond verstand die respect voor eenieder in het kader van de arbeidsbetrekkingen garanderen», besluit Mairy.