Een hypotheek aanvragen als zzp’er

Een hypotheek aanvragen als zzp’er
Foto Pexels

Wat heb ik nodig?

Een hypotheekaanvraag bestaat uit meerdere onderdelen. Deze hebben allemaal hetzelfde doel: het overtuigen van de hypotheekverstrekker dat je de woning kunt betalen, nu en in de toekomst. Voordat je langsgaat bij de hypotheekverstrekker moet je enkele documenten verzamelen.

Het belangrijkste document is de inkomensverklaring. Deze moet worden opgesteld door een boekhouder. De inkomensverklaring toont aan dat je de hypotheek nu kunt betalen met de inkomsten die je hebt.

Het tweede document is de prognose van je onderneming. Ook de prognose moet worden opgesteld door de boekhouder. In de prognose wordt op basis van de omzet en winst van je onderneming een toekomstbeeld geschetst. Het is belangrijk dat deze een positieve uitkomst heeft: het document toont aan dat je ook in de toekomst de hypotheek kunt betalen.

Voor beide documenten is het verplicht om een boekhouder in te schakelen. Een boekhouder weet precies wat belangrijk is en waar rekening mee gehouden moet worden. De boekhouder stelt de benodigde documenten voor je samen en zorgt ervoor dat deze correct zijn.

Hoe verloopt het gesprek?

Wanneer je de bovengenoemde documenten hebt verzameld en de prognose is positief, kun je een afspraak maken bij de hypotheekverstrekker. Je moet dit gesprek zien als een soort kennismakingsgesprek, waarin de hypotheekverstrekker wil weten wie je bent, wat je achtergrond is en de verwachtingen van je onderneming. Ook heb je de inkomensverklaring en prognose van je onderneming nodig.

Op basis van de prognose wordt namelijk de liquiditeit en solvabiliteit van je onderneming bepaald. Dit houdt het volgende in:

Liquiditeit: dit geeft aan in hoeverre je kunt voldoen aan de betalingsverplichting op korte termijn.

Solvabiliteit: dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen van je onderneming. Het zegt iets over de mate waarin je aan de betalingsverplichting kunt voldoen bij een financiële tegenslag zoals ziekte of faillissement.

Wanneer je na 3 jaar een hypotheekaanvraag doet, wordt er gekeken naar de brutowinst over de afgelopen 3 jaar. Wanneer je eerder een hypotheek wilt aanvragen, is dit natuurlijk niet mogelijk. Daarom is de inkomensverklaring van belang.

De hoogte van de hypotheek

Over de hoogte van de hypotheek kan niet direct iets gezegd worden. Dit komt omdat het bedrag afhangt van verschillende factoren. De hypotheekverstrekker let bij het bepalen van het hypotheekbedrag op de hoogte van de inkomsten, je eigen draagkracht en ook deels hoe de verstrekker de situatie beoordeeld.

In de huidige woningmarkt is het natuurlijk erg lastig om goed in te schatten welk bedrag nodig is om een woning te kunnen kopen. Houdt er daarom zelf rekening mee dat je 6% van de aankoopprijs van de woning zelf moet betalen. Dit geeft jou en de hypotheekverstrekker een goed beeld van de hoogte van de hypotheek.

Hoe werkt de hypotheekaanvraag?

Je weet nu dat er tijdens het gesprek wordt gelet op je documenten, de inkomensverklaring en de prognose van de overneming. Maar vergeet ook niet tijdens het gesprek dat je zelf ook de hypotheekverstrekker gaat overtuigen dat je de hypotheek kunt betalen. Het is daarom erg belangrijk om de financiële administratie van je bedrijf op orde te hebben. Dit maakt de aanvraag een stuk eenvoudiger.

Laat ook goed zien dat je zelf op de hoogte bent van eventuele belemmeringen die invloed kunnen hebben op de aanvraag. Ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan is een hypotheekverstrekker over het algemeen eenvoudiger te overtuigen.

Heb jij je al georiënteerd op woningen? Wanneer je al een nieuwe woning op het oog hebt, neem dan ook deze documenten mee naar het gesprek. Deze zijn vooral belangrijk wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd. Het gaat hierbij om documenten zoals de WOZ-waarde, het taxatierapport en een voorlopige koopovereenkomst.

Na afloop van het hypotheekgesprek krijg niet te horen of je aanvraag is goedgekeurd. Meestal kijkt de verstrekker nog even rustig alles na en krijg je binnen enkele werkdagen te horen of je aanvraag is goedgekeurd of niet.