Diploma’s floreren op arbeidsmarkt

Diploma’s floreren op arbeidsmarkt
Foto Pexels

Hoogopgeleiden doen het over het algemeen goed op de arbeidsmarkt. Met 2,7% ligt de IAB-werkloosheidsgraad, van Belgen tussen 15 en 65 jaar oud, bij de hooggeschoolde beroepsbevolking het laagst. Als pas afgestudeerde bachelor of master is de kans dus groot dat je meteen ergens aan de slag kunt.

Snel een nieuwe job

En als je eerste job uiteindelijk toch niets voor jou blijkt te zijn, is de kans groot dat je als hoogopgeleide snel een nieuwe job vindt. Van de werkloze hoogopgeleiden is na één jaar 56,4% terug aan de slag, tegenover 17,1% laagopgeleiden. Bovendien zijn het vooral hooggeschoolden die een tweede job hebben: binnen de hooggeschoolde beroepsbevolking heeft 6,6% meer dan één job.

Positieve evolutie voor iedereen

Maar zelfs voor wie geen hoger diploma heeft zijn de vooruitzichten rooskleurig, want de werkgelegenheidsgraad en de werkloosheidsgraad gaan er overal op vooruit. «Tussen het eerste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 evolueren zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkloosheidsgraad gunstig bij zowel vrouwen al mannen, binnen alle leeftijdsgroepen, in de drie regio’s en voor gelijk welk onderwijsniveau», vat Statbel samen.