De werkdag van Maarten Mans

De werkdag van Maarten Mans

9:00 - Start van mijn werkdag

Ik start de werkdag in het Theater Building aan de Franklin Rooseveltplaats en check mijn mails. Het communicatieteam kreeg vragen van burgers over mobiliteit en vraagt advies. De aannemer vraagt verduidelijking bij het bestek.

10:00 - Ontwerpoverleg parking en tunnel Operaplein

We bespreken de werken onder het Operaplein. De structuur van de grond is anders dan verwacht. Samen met het ontwerpteam van de aannemer, de projectleiders van de andere overheden, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer zoek ik naar een oplossing.

12:00 - Werfbezoek Operaplein

Om een beter beeld te krijgen van de lopende werken, breng ik de werf onder het Operaplein een bezoek.

13:00 - Overleg toezichter Rijnkaai Zuid

Straks werfoverleg over de wegen op Rijnkaai Zuid. Ik spreek nog even met de toezichter die de werf controleert. Heeft hij opmerkingen die ik kan meenemen?

13:30 - Werfoverleg Rijnkaai Zuid

Op het wekelijkse werfoverleg over Rijnkaai Zuid stemmen we de planning verder af. Zo is iedereen meteen mee.

15:00 - Nakijken ontwerp Noorderlijn

De aannemer stuurde enkele ontwerpen door voor de Noorderlijn via het digitale platform. Ik kijk ze na met het studiebureau: rekennota's, technische fiches, werkplannen… Op basis van het bestek en de wet­geving beslissen we of we ze goedkeuren.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Stad Antwerpen.