De werkdag van Kristien De Waele, verantwoordelijke klantrelaties en regiowerking bij FONS

De werkdag van Kristien De Waele,  verantwoordelijke klantrelaties en regiowerking bij FONS

9:00  Mail en teamoverleg

Omdat Kristiens werkdag er telkens anders uitziet en ze vaak op verplaatsing is, hanteert ze flexibele uren. Op kantoor overloopt ze eerst de mailbox samen met haar team. «Dat is een soort helpdesk voor sociale partners, zoals OCMW's en Huizen van het Kind. Bij FONS kan iedereen rekenen op een duidelijk antwoord op zijn vragen.»

11:00 Infomoment voor partners

Kristien reist heel Vlaanderen af om de partners van het Groeipakket in te lichten. «We geven toegankelijke uitleg aan vroedvrouwen, sociale assistenten en andere hulpverleners. We doen niet de hele wetgeving uit de doeken, maar we halen de relevante elementen aan. Ik vind de persoonlijke contacten een belangrijk aspect van mijn job. Wanneer ik met partners praat, ontdek ik snel waar er nog

onduidelijkheden zijn.»

14:00 Overleg met collega's van andere diensten

Kristien zit vaak samen met collega's van andere diensten. «De info die we oppikken bij partners en gezinnen geven we mee aan de collega's die instaan voor de uitvoering van het Groeipakket. Zo kunnen we onze werkmethodes naadloos op

elkaar afstemmen.»

19:00 Infomoment voor gezinnen

Ook de gezinnen die met vragen zitten, ziet FONS niet over het hoofd. «We organiseren lokale infosessies en zitdagen waar ervaren consulenten vragen beantwoorden en gezinnen verder helpen met hun dossier. Dat doen we op momenten of plaatsen die voor de gezinnen goed uitkomen, bijvoorbeeld in een Huis van het Kind bij hen in de buurt. Ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft, dat is onze drijfveer.»