De overheid = aantrekkelijke werkgever

De overheid = aantrekkelijke werkgever

Werken bij de overheid blijft populair. Het voorbije jaar hebben zich in totaal 77.411 sollicitanten aangediend bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

“Mensen maken niet zozeer de keuze om te gaan werken bij de overheid of in de privé-sector, ze kiezen eerder voor een job met bepaalde kenmerken”, vertelt Aurélie Damster van Selor: “Uit ons imago-onderzoek blijkt dat werkzekerheid een belangrijke rol speelt bij de keuze van een job maar we spreken liever over duurzame jobs omdat je –eens je gestart bent - ook bij verschillende overheidsorganisaties kan werken tijdens je carrière. De overheid is niet één werkgever.”

Jobinhoud

“Flexibilteit is ook cruciaal voor mensen, en daar speelt de overheid als werkgever al langer op in: het zijn niet langer nine-to-five-jobs, net zoals een goede balans tussen werk en privé. Competente collega's en een werk met verantwoordelijkheid worden ook aangestipt en de mogelijkheid tot interne mobiliteit. De jobinhoud geeft vaak de doorslag in het kiezen van een job. Dat merken we bij de kandidaten maar dat geldt dus evenzeer voor de privé-sector.”

Jongeren

In 2015 waren er 41 procent minder vacatures waren dan in 2014. “Dat er minder vacatures waren is dan weer onder meer te wijten aan het feit dat er tot mei 2015 een wervingsstop gold”, aldus Aurélie Damster van Selor. Er waren in 2015 meer Franstalige sollicitanten dan Nederlandstalige (respectievelijk 56,72 en 43,20 procent). De grootste groep zijn het aantal solliciterende jongeren (jonger dan 35 jaar) met 62.83 procent. Het aantal kandidaten voor een functie varieert sterk. Als er weinig diploma-vereisten zijn, zijn er duizenden kandidaten voor een beperkt aantal betrekkingen.