Coronacrisis doet vooral jonge, Belgische vrouwen bewuster omgaan met financiën

Coronacrisis doet vooral jonge, Belgische vrouwen bewuster omgaan met financiën
Foto Unsplash

Het onderzoek toont aan dat vrouwen uit de millennialgeneratie en Gen Z in Europa en de VS zich ongelooflijk veerkrachtig hebben getoond, en stappen zetten naar een betere toekomst, zowel voor zichzelf als voor de maatschappij in haar geheel. Gegevens uit België laten een significante positieve verschuiving in attitudes en gedrag zien, wat enkele gunstigere gevolgen van deze globale crisis in de kijker zet.

Financiële zekerheid prioritair

De pandemie had een effect op de jobsituatie van veel jonge Belgische vrouwen (59%). Toch spaarden bijna 2 op de 5 (39%) meer en ging minder dan een kwart (13%) meer lenen. Dat is mogelijk te verklaren door het feit dat nagenoeg de helft (45%) van alle jonge vrouwen op zoek ging naar slimme manieren om méér te doen met minder. Een derde van de jonge Belgische vrouwen gebruikte ook apps om hun financiën te beheren. De onzekerheid over hun werksituatie betekende ook dat meer dan de helft van de jonge vrouwen (52%) nadacht over financiële planning op langere termijn, waarbij maar liefst 58% financiële zekerheid vooropstelde.

Nu meer jonge vrouwen op zoek gingen naar nieuwe manieren om geld te verdienen, wakkerde het voorbije jaar ook duidelijk de ondernemingszin bij jonge Belgische vrouwen aan. Ongeveer 1 op de 10 (9%) stampte het afgelopen jaar een nieuwe zaak uit de grond. Iets meer dan één derde (34%) van hen schakelde technologie in om persoonlijke spullen te kopen en te verkopen, waarmee ze op gelijke hoogte kwamen als hun vrouwelijke leeftijdsgenoten in Denemarken, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Bijna 1 op de 5 (18%) greep ook naar technologie om diensten aan te bieden die ze anders persoonlijk zouden hebben geregeld, zoals freelancewerk en bijlessen.

«De gebeurtenissen van het voorbije jaar hebben velen aangemoedigd om stil te staan bij hoe ze hun geldzaken regelen en hoe ze dat in de toekomst willen aanpakken», weet Viveka Söderbäck, Klarna’s expert inzake consumentengedrag. «De kans is groot dat die gedragsveranderingen zich ook na de pandemie doorzetten, wat aantoont dat aanhoudende uitdagingen ook positievere langetermijneffecten kunnen opleveren.»

Persoonlijke relaties aanhalen

Meer dan de helft (56%) van de jonge Belgische vrouwen ging meer waarde hechten aan persoonlijke relaties. Nagenoeg twee derde (62%) zegt dat de pandemie hen geleerd heeft dat familie en vrienden belangrijker zijn dan materiële zaken. Voor de meerderheid (60%) was het lastig om niet te kunnen knuffelen of fysiek dicht bij familie en vrienden te zijn, zeker in een tijd waarin technologie de enige manier was om contact te houden. Desondanks haalde meer dan de helft (52%) de banden met familie en vrienden aan, en 1 op de 5 (19%) greep terug naar oude gewoontes als brieven schrijven en pakjes versturen om in contact te blijven met geliefden. Dat kan ook verklaren waarom meer dan 30% een groter gemeenschapsgevoel wilde in de eigen wijk. Het zal niet verbazen dat jonge Belgische vrouwen gretig gebruikmaakten van sociale media om in verbinding te blijven: Instagram (77%) en TikTok (83%) kenden de grootste toename in gebruik dankzij Belgische vrouwen uit de Gen Z- en millennialgeneratie in vergelijking met andere landen in het onderzoek.

Hobby’s

De tijd die we alleen doorbrachten, ging niet verloren: veel jonge Belgische vrouwen vonden een nieuwe creatieve uitlaatklep (50%), begonnen een nieuwe hobby (38%) of grepen terug naar dingen waar ze vroeger van hielden, maar geen tijd meer voor hadden (42%). Daarnaast had 58% meer tijd om te bewegen. Bijna de helft van alle jonge Belgische vrouwen (45%) nam daardoor een gezondere levensstijl aan. Dat ze zo veel tijd thuis doorbrachten, leidde tot een minder stresserend en rustiger leven, vond 38% van hen.

De populairste activiteiten:

Koken en bakken (52%)

Sporten en bewegen (49%)

Tijd doorbrengen in de natuur (43%)

Gsm- en videospelletjes spelen (35%)

Gezelschapsspelletjes spelen (31%)

Lezen (31%)