Bouwen aan morgen

Bouwen aan morgen

Deze week start Batibouw, de jaarlijkse hoogmis van de bouwsector. Maar de Confederatie Bouw trekt aan de alarmbel. Het aantal jobs blijft dalen door de concurrentie van arbeidskrachten uit andere EU-landen.

Wat is het belang van?de sector in België??

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “De bouw is een sleutelsector van de economie. Hij genereert op zijn eentje 5,7% van de in België gecreëerde toegevoegde waarde, 7,3% van de tewerkstelling in de privésector en stelt nog altijd ongeveer 264.000 personen tewerk. De bouw blijft dus ook in crisistijd één van de belangrijkste werkgevers van het land.”

Welke zijn de uitdagingen?

“Sinds eind 2011 zit de totale werkgelegenheid in de bouwsector in een negatieve spiraal. Er gingen ondertussen al bijna 20.000 jobs verloren, met als voornaamste reden de enorme toename van gedetacheerde arbeid uit andere landen. Dé grote uitdaging voor de komende jaren is deze trend omkeren. Daarnaast moeten we erover waken dat de overheidsinvesteringen in de bouw worden opgetrokken. Deze zitten in ons land al jaren onder het Europees gemiddelde. En uiteraard moet er voldoende aandacht blijven voor het stimuleren van investeringen in de eigen woning.”

Waar zitten de nieuwe jobs?

“Deze situeren zich vooral in het domein van het duurzaam bouwen. De steeds strengere energie-eisen vereisen een totaal nieuwe manier

van bouwen, bijvoorbeeld op het vlak van luchtdichtheid, ventilatie en energiebronnen. In bijna elk bouwberoep komen nieuwe, innovatieve technieken, die moeten worden uitgevoerd door geschoolde vakmannen. Het feit dat de totale werkgelegenheid daalt in de bouw betekent trouwens niet dat de sector geen goede kansen biedt voor werkzoekenden. Volgens schattingen is de bouw elk jaar opnieuw op zoek naar 15 à 16.000 werknemers.”

“De bouw is de laatste jaren geëvolueerd naar een hoogtechnologische sector, die continu op zoek is naar duizenden geschoolde medewerkers. De diversiteit van de bouwberoepen en de nieuwe technieken zorgen voor veel kansen op de arbeidsmarkt. Kiezen voor een job in de bouw is kiezen voor een toekomstgerichte job boordevol uitdagingen.”