Beleid voor transgender werknemers heeft dringend wat meer kleur nodig

Beleid voor transgender werknemers heeft dringend wat meer kleur nodig
Foto Pexels

Stepstone bevroeg in 2021 121 transgender en non-binaire werknemers uit verschillende sectoren en stelde vast dat de regenbogen op de Belgische werkvloer maar bleekjes kleuren. Zo hebben bijna 4 op de 10 werknemers (39%) hun werkgever al verlaten omdat ze de werkomgeving als onvriendelijk of simpelweg vijandig ervoeren. In 2017 was dat ‘slechts’ 27%. Daarnaast zegt maar liefst 65% van de respondenten al eens gediscrimineerd te zijn op het werk vanwege hun transgender of non-binaire identiteit: een lichte stijging tegenover 2017 (62%). Bovendien zei meer dan 2 op 3 respondenten (68%) dat ze op een bepaald punt in hun carrière het nodig hadden gevonden om hun genderidentiteit en/of genderexpressie verborgen te houden voor collega’s.

Werkgevers

De cijfers spreken boekdelen, maar waar zit de ruimte voor verbetering? In de eerste plaats bij de Belgische werkgever, zo blijkt. Zo’n 6 op 10 (62,5%) zegt dat hun werkgever geen specifieke ondersteuning biedt voor transgender of non-binaire werknemers. «Werkgevers moeten zich bewust worden van hun mogelijke bijdrage aan het welzijn van transgender werknemers op het werk», zegt professor Genderstudies Joz Motmans (UGent) aan Stepstone. «Een expliciet transgenderbeleid op het werk is nuttig voor zowel bedrijven als werknemers, omdat het transparantie, zichtbaarheid en gelijkheid creëert.»

Bovendien hebben bedrijven die wel voldoende aandacht besteden aan een inclusief genderbeleid een streepje voor op de arbeidsmarkt: 42% van de respondenten zei actief op zoek te gaan naar bedrijven met een trans-vriendelijk beleid wanneer ze solliciteren.

Overheid

Maar ook de overheid kan nog heel wat bijleren. Zo stelde 58% van de bevraagde werknemers dat de huidige steun van de overheid voor transgender en non-binaire personen op het werk onvoldoende of helemaal onvoldoende is. Daartegenover stond slechts 14% die de huidige ondersteuning (meer dan) voldoende vond.