Bedrijfswagens gaan elektrisch tegen 2026

Bedrijfswagens gaan elektrisch tegen 2026
Foto Unsplash

Vanaf 2026 zullen bedrijven alleen nog elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken van hun belastingen. Van de kmo's met bedrijfswagens verwacht 39% dat hun hele wagenpark tegen 2026 emissievrij zal zijn. Voor 57% is de deadline voor een volledig elektrisch wagenpark niet haalbaar. De overige 4% is van plan om tegen 2026 geen bedrijfswagen meer te hebben.

«Door de hervorming van de fiscaliteit van bedrijfswagens, merk je dat bedrijven de urgentie voelen om hun wagenpark groener te maken. Ook al weten we dat er ook na 2026 nog bedrijfswagens op fossiele brandstof zullen rijden omdat de leasingcontracten van vóór 2026 nog zullen doorlopen», zegt Karolien Van Herpe, mobiliteitsexperte Acerta Consult. «We verwachten dat de tijdsdruk nog meer zal spelen naargelang 2026 dichterbij komt, maar het is toch opvallend dat heel wat kmo’s nu al de verwachting uitspreken om binnen iets meer dan vier jaar enkel nog elektrische bedrijfswagens aan te bieden. Zeker omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoe de fiscaliteit daarna verder zal evolueren, bijvoorbeeld tegenover hybride auto’s. Dat de andere kmo’s nog een afwachtende houding aannemen, is ook niet zo vreemd. Er is altijd een groep bedrijven die de voortrekkersrol opnemen, waarna ook de andere tot actie overgaan.»

Mobiliteitsbudget

Een kwart van de kmo's (26%) zal in de loop van 2022 beginnen met de installatie van laadpalen op het werk. Nog eens 5% zal er na volgend jaar mee starten. Vier op de tien zeggen dan weer dat er nog geen plannen zijn om laadpalen aan het bedrijfsgebouw te plaatsen. Ook het mobiliteitsbudget, dat vanaf 1 januari 2022 wordt uitgebreid, blijft onbekend en onbemind. Volgens de studie kent 53% van de bevraagde kmo's de toepassingsvoorwaarden niet. De fiets lijkt wel al helemaal ingeburgerd, met of zonder mobiliteitsbudget. Een derde (33%) van de kmo's biedt de fiets al aan, nog eens 17% is van plan dat binnenkort te doen. Het kostenplaatje van alle mobiliteitsmaatregelen blijft een blinde vlek: 83% van de kleine en middelgrote ondernemingen zegt vandaag geen idee te hebben wat de nieuwe maatregelen rond bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget hen zullen kosten. «Veel bedrijven blijven met vragen zitten over de elektrificatie van hun wagenpark. Moeten we ook laadpaalvoorzieningen bij de werknemers thuis voorzien? Zullen er ook laadpalen in de straten komen, hoe uniform is het systeem van laadpalen, enzovoort. Specifiek voor bedrijven zijn er nog geen hapklare oplossingen. We zien dat leasingmaatschappijen wel al voorstellen doen waar de kost van de installatie van een laadpaal in het leasingcontract inbegrepen zit. Wat als een werknemer die zo'n leasingcontract heeft het bedrijf verlaat? Een stappenplan zal ondernemingen zeker vooruithelpen», benadrukt Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte Acerta Consult.