«Antwerpen is heerlijk gevarieerd. De bouwprojecten zijn klein tot immens groot. Maar voor elke klant levensbelangrijk»

«Antwerpen is heerlijk gevarieerd. De bouwprojecten zijn  klein tot immens groot. Maar voor elke klant levensbelangrijk»

Katrine: «Wie een bouwwerk in Antwerpen wil starten, kan bij ons terecht voor een voorbespreking. De bouwaanvragen die we te verwerken krijgen, gaan van heel klein zoals een veranda of scheimuur tot immens groot zoals een nieuwe woontoren. En zelfs al verloopt een groot deel van onze werking nu digitaal via het Omgevingsloket, dan nog is een heel menselijk contact met klanten belangrijk.»

Katrijn: «Elk advies dat wij aan het college voorleggen, levert voor elke klant telkens een levensbelangrijke beslissing over zijn bouwvergunning op. Het is daarom cruciaal dat wij voor een gefundeerd advies zorgen. En dat is het leuke aan onze job: wij zitten volop in ons onderwerp en wij voelen wat er gebeurt en verandert in de stad. We worden elke keer weer inhoudelijk uitgedaagd om het beste van onszelf te geven.»

Leiding geven met een team van experts

Katrijn: «Wij sturen elk een team van 5 architecten aan. Zij controleren of de projecten passen in de ruimtelijke invulling voor dat gebied én of de omgevingsvergunningen aan de regels voldoen.»

Katrine: «Er is veel expertise in huis. We toetsen onze adviezen af aan de visie van collega's en vragen info op bij andere stadsdiensten zoals Monumentenzorg. Zo kunnen we steeds het best mogelijke advies afleveren voor een bouwwerk.»

Collega gezocht

Katrine: «We zoeken een collega-omgevingsambtenaar die op zoek is naar de combinatie van leidinggeven en inhoudelijk je ei kwijt kunnen. Je komt terecht in een creatief, jong team, en geeft de stad van morgen mee vorm.»

Lees het uitgebreide artikel én de vacature op www.antwerpen.be/jobs