VBO pleit voor algemene herziening van onze verlofsystemen

Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), pleit naar aanleiding van Nationale Vrouwendag voor een algemene herziening van het Belgische verlofsysteem. Het opnemen van zorgverloven blijft immers nog steeds grotendeels een vrouwenzaak. "Zo komen we tot meer gelijkwaardigheid in de verdeling van de zorgtaken binnen het gezin. Het keukenaanrecht is geen exclusief vrouwenrecht." "Bijna de helft van de werkneemsters werkt deeltijds, terwijl dat bij mannen 1 op de 10 is, en bijna 75 procent van de zorgverloven wordt opgenomen door vrouwen. De gelijkere verdeling van de gezinsverantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen blijft ondermaats, meer nog, ze evolueerde zelfs negatief. En dan hebben we het nog niet eens over de impact van die verloven op hun sociale rechten en in het bijzonder op hun pensioen", aldus het VBO. Vrouwen werken ook meer onbetaalde uren dan mannen. Zo besteden vrouwen 8,5 uur per week meer dan mannen aan onbetaalde klussen, zoals het huishouden en de zorg voor de kinderen.

"Iedere werknemer moet vrij kunnen kiezen om al dan niet de zorg van een kind of oudere op zich te nemen. Werknemers die dat niet willen, moeten een volwaardig alternatief hebben om die zorg op een toegankelijke manier te kunnen uitbesteden. Wat ons betreft, moet een hervorming van onze verlofsystemen dan ook prioriteit krijgen in het arbeidsmarktbeleid van de volgende legislatuur", besluit De Jonghe.

Bron: Belga