Vakbonden Ikea blijven met veel vragen zitten over herstructurering

Vakbonden Ikea blijven met veel vragen zitten over herstructurering

Tijdens een nieuwe bijzondere ondernemingsraad bij Ikea over de in november vorig jaar aangekondigde herstructurering hebben de vakbonden maandag andermaal geen antwoord gekregen op een aantal vragen. Ikea wil 115 jobs schrappen en 106 nieuwe functies creëren. De directie kan evenwel nog steeds geen info geven over waar deze laatste ingezet worden en wat hun taakomschrijving zal zijn. "Het wereldwijde herstructureringsplan is uitgetekend door de Zweedse top, maar over de concrete invulling voor ons land zijn er nog vele onduidelijkheden. Zo hebben we nog geen antwoord op circa 70 procent van de vragen die wij sinds de bekendmaking gesteld hebben in het kader van de informatie- en consultatiefase over dit collectief ontslag. Het is zoals een bouwdoos van Ikea waarvan het plan bijzonder moeilijk te ontwarren is", aldus een syndicale woordvoerder.

Wel werd van meet af aan duidelijk gemaakt dat Ikea in ons land jobs zou schrappen op het hoofdkantoor en in de HR-afdelingen van de winkels. In dit verband raakte ondertussen bekend dat Ikea het ganse personeelsbeleid met inbegrip van uitbetaling van lonen en opmaak van personeelsroosters wil afslanken en centraliseren in een nieuw dienstencentrum in Zaventem.

"De grote vraag waar wij mee zitten, is of de 115 personeelsleden van de jobs die geschrapt worden in aanmerking komen voor de nieuwe functies die men wil creëren. Zolang er echter geen duidelijkheid is over waar men die deze wil inzetten en hun taakomschrijving tasten wij op dat vlak in het duister", aldus een syndicale woordvoerder.

Op 14 februari wordt er verder gepraat.

Bron: Belga