Thuis van wacht zijn telt als werk

Wie van thuis uit wachtdiensten doet voor het werk, mag die uren aanrekenen als arbeidstijd als hij op relatief korte tijd op het werk moet kunnen zijn. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Thuiswachtdiensten beperken net als gewoon werk "zeer sterk de mogelijkheid" voor werknemers om andere dingen te doen, stelt het Hof in zijn arrest. De zaak draait rond een vrijwillige brandweerman uit Nijvel, in Waals-Brabant. De man daagde de stad voor de rechter omdat hij een vergoeding wilde krijgen voor de wachtdiensten die hij van thuis moest doen. Hij vond dat die telden als arbeidstijd.

Het arbeidshof in Brussel verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie, dat nu oordeelt in het voordeel van de brandweerman. Dat hij binnen de acht minuten na een oproep aanwezig moest kunnen zijn op het werk, gaf de doorslag. Want dat "beperkt zeer sterk de mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen", vindt het Hof. Ook dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op een plaats die door zijn werkgever is aangewezen - in dit geval de woning - en zich daar ter beschikking van de werkgever moet houden, speelt mee in de beslissing.

Over de beloning die daar eventueel aan vast moet hangen, kan het Hof zich niet uitspreken. Die bevoegdheid ligt bij de lidstaten. De arbeidsrechtbank in Brussel is trouwens niet verplicht om het arrest van het EU-Hof te volgen.

Bron: Belga