Schiphol: 'protestival' Greenpeace is welkom

Schiphol: 'protestival' Greenpeace is welkom

Schiphol staat Greenpeace toe een 'protestival' te organiseren op de luchthaven. "We zullen een mooie plek uitzoeken voor het festival", reageert de Nederlandse luchthaven op de aankondiging van de milieuorganisatie.

Greenpeace is van plan om in het weekend van 14 december in de vorm van een festival actie te voeren tegen de "grote vervuiler Schiphol". De organisatie zegt geen reizigers te willen hinderen. Greenpeace wil vooral Schiphol "op hun impact aanspreken", zegt campagneleider Dewi Zloch. "Want op de vraag hoe we de klimaatcrisis gaan stoppen met zo'n plofvliegveld, blijft Schiphol akelig stil."

Schiphol stelt juist "hard te werken aan de verduurzaming van de luchtvaart" en daarover graag in gesprek te blijven met Greenpeace. De luchthaven claimt 'klimaatneutraal' te zijn. Daarmee bedoelt Schiphol dat de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en terminals wordt gecompenseerd. "We werken ernaartoe in 2030 volledig emissievrij te zijn."

De uitstoot van alle vliegtuigen die opstijgen en landen op de derde luchthaven van Europa telt daarin niet mee.

De invulling van het festival is nog niet precies bekend. Er zal in elk geval muziek, eten en drinken zijn. "En je kunt overnachten", hoopt Zloch. "Natuurlijk hebben we ook wat verrassingen in petto."

Greenpeace heeft het publiek via internet laten meebeslissen over de manier waarop actie wordt gevoerd tegen vervuiling door de luchtvaartsector. Bijna 17.000 mensen brachten hun stem uit. Voor een protestfestival bleek de meeste animo: 41 procent koos hiervoor.

Bron: Belga